Godišnji izvještaj za 2020. godinu

„Podrška ekonomskom osnaživanju žena žrtava porodičnog nasilja u RS“ podržano od Kvinna till Kvinna

Projekat je usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena žrtava porodičnog nasilja kao posebno ranjive kategorije, na području cijele Bosne i Hercegovine. Podjeljen je na tri djela i to na obrazovanje savjetovališta za njihovo ekonomsko osnaživanje, kao pilot projekat za Bjeljinsku i Istočno-Hercegovačku regiju. Pružanjem različitih usluga koje omogućavaju izgradnju kapaciteta naših korisnica na ličnom planu (pomoć kod pisanja CV i/ili biznis plana, obuka za prvi razgovor sa poslodavcem i pomoć kod prepoznavanja ličnih kompetencija) kao i kod posredovanja kod poslodavaca i institucija u cilju njihovog (samo)uposlenja, pokazao se kao izuzetno važan i koristan za žene žrtve porodičnog nasilja. Projekat se inače realizuje u partnerstvu sa fondacijom “Lara“ iz Bijeljine, te smo i odlučili da ovu aktivnost uvedemo kao novi program/uslugu naših organizacija namjenjen žrtvama porodičnog nasilja.

Godišnji izvještaj za 2020. godinu u PDF formatu možete pogledati OVDJE.