Budi u toku
SOS aplikacija

Budi u toku
Vijesti
Rezultati vrijednog rada
Naša misija

Udruženje Ženski centar Trebinje registrovano je 2002. godine u Trebinju od strane 20 žena i muškaraca. Osnovali smo ovu organizaciju duboko svjesni diskriminacije polova i u želji da našim aktivizmom doprinesemo pozitivnim promjenama kako na lokalnom tako i na entitetskom, državnom i regionalnom nivou.

Misija udruženja je borba za ženska i dječija ljudska prava u svim segmentima kao i ekonomsko osnaživanje žena.

Vizija udruženja je poboljšanje položaja žena u društvu i porodici kao i život bez nasilja.

Česta pitanja
PLATFORMA

Amela Bašić-Tomić
Diplomirana psihologinja
Prof. Dr Ivanka Marković
Dvadeset godina se zalaže za bolji krivični položaj žrtava rodno zasnovanog nasilja i učestvuje aktivno u kreiranju zakonskih rješenja iz ove oblasti
Jelica Kokotović
Magistar prava
Mr Željka Mileusnić
Glavna inspektorica policije, Predsjednica skupštine Mreže žena MUP RS
Kontaktirajte nas