Ženski centar predstavio projekat o borbi i prevenciji nasilja u porodici u RS

„Ženski centar“ Trebinje danas je u Gradskoj upravi predstavio projekat „Mrežna platforma aktera iz institucija subjekata zaštite, ženskih organizacija i pojedinki za borbu i prevenciju nasilja u porodici u Republici Srpskoj“, koji je podržao Kanadski fond za lokalne inicijative.

Direktorica „Ženskog centra“ Trebinje, Ljiljana Čičković kazala je da je prošle godine usvojen i postao pravosnažan Zakon o zaštiti od porodičnog nasilja.

„Problem nastaje kod implementacije i primjene ovog zakona, jer je izazvao dosta konfuzije. Kroz ovaj projekat smo željeli da uradimo istraživanje, jer je procjena rizika u situacijama nasilja u porodici od velikog značaja kako za žrtvu, tako i za njenu okolinu. Takođe, edukovaćemo dvadesetak organizacija koje nemaju u fokusu nasilje u porodici, da bismo se približili svim zajednicama i da svaka žrtva ima dostupne informacije o nasilju i načinu zaštite“, objasnila je Čičković.

Ona je napomenula da se broj slučajeva nasilja u porodici povećava i to za 13% u odnosu na prethodne godine, a tome u prilog idu i podaci iz Policijske uprave Trebinje.

„U prethodnoj sedmici PU je prijavljeno 5 slučajeva nasilja, a igrom slučaja nijedna porodica od tih 5 se nama nije obratila za pomoć. Uslijed pandemije korone, povećan je broj slučajeva nasilja, glavni uzročnici su frustracije i nezadovoljstvo koje se iskaljuje na taj način. Žrtve se, prema statistici, obrate 7-8 puta za pomoć prije nego donesu odluku da izađu iz nasilne porodice. Za 19 godina rada imali smo samo jedan slučaj prijave psihičkog nasilja, što govori o tome da ono nije prepoznato kao težak oblik nasilja, iako je on po nama najteži“, istakla je Čičković.

Direktorica se osvrnula i na projekat sigurne kuće u Trebinju za koji, kako kaže, ima čvrsta obećanja već neko vrijeme.

„Do ovog momenta imamo lokaciju, projekat je ušao u urbanistički plan i dobijene su određene dozvole. Ono što je najbitnije jeste skupljanje sredstava za njenu izgradnju i to još uvijek nije pokrenuto. Nama najbliža sigurna kuća je u Banjaluci i ovaj projekat je neophodan našem gradu“, kazala je Čičković.

Nikola Deretić, pravnik „ Ženskog centra“ Trebinje rekao je da se nasilje u porodici najčešće završava razvodom.

„Mi žrtve nasilja uputimo u svu zakonsku proceduru i ohrabrimo ih da ne odustaju od namjere da izađu iz nasilne porodice. Imamo mali vakuum prostor između Krivičnog zakonika RS i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, tako da sudije još uvijek sude po Krivičnom zakonu kojim nije svaka prijava nasilja u porodici krivično djelo“, dodao je Deretić.

Ovaj projekat se realizuje od 6.oktobra ove godine, do kraja februara 2022.

radiotrebinje.com