Ženski centar Trebinje: Nebojša Vukanović je iznio niz kleveti

Trebinje, 6. novembar 2023. godine – Na Narodnoj Skupštini Republike Srpske održanoj 2. novembra, Vukanović Nebojša, narodni poslanik i predsjednik Poslaničkog kluba „Za pravdu i red“, je u svom obraćanju iznio brojne klevete, optužbe i neistine u vezi sa radom organizacije Ženski centar Trebinje, izvrgo ruglu i podsmijehnuo se žrtvama porodičnog nasilja – ciljnoj grupi koju Ženski centar štiti i podržava više od dvije decenije.

Organizacija Ženski centar Trebinje javno osuđuje navedene izjave poslanika i u daljem tekstu se na njih osvrće.

U svom govoru iznio je pogrdne opaske u vezi instituta zaštite žrtava porodičnog nasilja, sigurne kuće, i njegovo poređenje sa objektom za „uživanje“ nisu primjerene nikome, a kamo li poslaniku koji se bori za – pravdu i red. Nije u skladu sa njegovim proklamovanim tvrnjama o zaštiti žena i djece, govor nije prijatan i dublje izlaže viktimizaciji žrtve porodičnog nasilja, ismijavajući njihovu nesreću.

Na održanoj Sjednici koja se ticala teme nasilja nad ženama, narodni poslanik je zloupotrebio svoje vrijeme da optužuje i nipodaštava rad naše organizacije i tvrdi da imamo „nula rezultata“. To radi u vremenu predviđenom za diskusiju o nacrtu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u RS. Ironično je da narodni poslanik diskusiju o ovom Zakonu, koristi za laži i klevete naše organizacije, i tokom rasprave o pomenutom nacrtu Zakona kojem predhodi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici RS kom smo i mi u predhodnim godinama doprinjeli. Pogrdni govor dešava se u danu kada se predlaže i uvođenje pojma femicida u zakonodavni okvir RS – pojmu čijem uvodjenju u zakonodavni okvir je doprinijela upravo i naša organizacija kroz prvo istraživanje na ovu temu https://zenskicentar.org/wp- content/uploads/2022/07/Femicid-u-Republici-Srpskoj.pdf. Da ironija bude još veća, narodni poslanik dok priča o tome kako nemamo rezultata, spominje hrabrog policajca koga mi ovom prilikom pozdravljamo, neznajuci da je dan prije hrabrog gesta taj isti policajac, kao i cijeli tim koji je učestvovao uspješno u ovom nemilom događaju, proveo upravo na našoj višednevnoj edukaciji, jednoj u nizu koje organizujemo za subjekte zaštite.

U javnom skupštinskom obraćanju, izjavljuje je da je organizacija pronevjerila 3.000.000 KM (tri miliona) „prljavog“ i „ opranog“ i izmeđuostalog i korišćenog za kampanju SNSD u Trebinju i da je isti uglavnom porijeklom iz državne kase. U navedenom periodu od tih prozvanih 10 godina mi smo ukupno dobili 2.588.108 KM (2012.-2022.) od čega je 21.681,98 KM (i to u godinama 2018., 2020. i u 2021.) iz javnih sredstava koje se ne odnose na potrebe izgradnje sigurne kuće ili ti manje od 1% od ostvarenog ukupnog prihoda. Za svaku godinu navedenog perioda imamo revizorske godišnje izvještaje od strane neovisne revizorske kuće kao i evaluacijske izvještaje (takođe od neovisne evaluacijske kuće) koji potvrđuju da su dobijeni novci utrošeni u skladu sa namjenom odobrenih sredstava a koje ćemo vrlo rado dostaviti sudu na njegov zahtjev kao i bilo kakvu drugu potrebnu dokumentaciju.

Žalosno je i poražavajuće da narodni poslanik koji pretenduje na najviše državničke funkcije ne poznaje osnove ekonomije i kako civilni sektor funkcioniše. Ne razumije šta su projekti, ne razumije da svaki utrošeni fening mora biti opravdan donatoru i da mi kao organizacija nemamo pravo niti mogućnost da dobijena sredstva trošimo po sopstvenom nahodjenju. Ne zna da nevladina organizacija nije profitna organizacija već svoj rad posvećuje boljitku i napretku zajednice i društva u cjelini, a ne ostvarenju profita. Narodnom poslaniku očigledno nije poznat pojam revizije i odgovornosti za dobijeni novac i da smo za razliku od njega, mi podložni kontroli nezavisnih revizora svake godine od strane donatora.

Ženski centar Trebinje je tokom dvije decenije rada realizovao više od 120 projekata i pružio preko 7.000 intervencija žrtvama porodičnog nasilja. Kroz ove projekte, donatori su nas uglavnom podržavali više godina zaredom, što govori o kredibilitetu i postignutim rezultatima rada organizacije (https://zenskicentar.org/rezultati/).

Kao predstavnica fondacije Ženski centar Trebinje, Ljiljana Čičković je bila član Radne grupe za izradu novog Porodičnog zakona RS, gdje je njen doprinos najviše vidljiv kod zaštite djece od seksualnog nasilja od strane roditelja i kod razvoda uslijed nasilja u porodici. Dobijanje besplatnog kratkog broja 1264 za sve SOS telefone za pomoć žrtvama porodičnog nasilja u RS je takođe incijativa naše organizacije, kao i besplatnih SOS aplikacija za pametne telefone na području cijele BiH.

Osjećamo veliko razočarenje da narodni poslanik, kog građani finansiraju, optužuje organizaciju koja je svoj rad posvijetila boljitku društva i naše zajednice, mukotrpno se boreći da privoli sredstva od raznih državnih i nedrzavnih aktera i pojedinaca za realizaciju svakog od navedenog projekta. Jedan od njih je i sigurna kuća, koji na žalost, još uvek nije završen zbog opstrukcija raznih bivših i sadašnjih moćnika koji su koristili razne načine da čak i potencijalne donatore odvrate od te namjere kao što je to upravo sad svojim govorom uradio i narodni poslanik Nebojša Vukanović, koji je upoznat sa informacijom da se upravo sada priprema konferencija za potencijalne donatore za njenu izgradnju u saradnji sa međunarodnom organizacijom i Gradom Trebinjem. Kao primjer navesti ću predhodnog Gradonačelnika Trebinja, gospodina dr Dobroslava Ćuka koji je odbio od strane predstavnika SID-a na sastanku u Trebinju ponuđenu donaciju od 250.000 eura, tražeći istraživanje da li je uopšte potrebna Gradu Trebinju sigurna kuća o čemu može da svjedoči bivši predstavnik SIDe za BiH kao i tadašnja predstavnica švedske organizacije Kvinna till Kvinna za BiH (inače naš kontinuirani donator od 2004. godine do sad) koji su bili prisutni na tom sastanku , kao i ja. Drugi primjer je naredni Gradonačelnik gospodin Slavko Vučurević koji je prvobitno predvidio sredstva za sigurnu kuću u budžetu grada Trebinja, a kroz rebalans su ta sredstva preusmjerena na drugu stavku (zvanični podaci Grada Trebinja gdje se u odobrenom budžetu vidi stavka za sigurnu kuću a u rebalansu te iste godine toga više nema-stenogarm sa Skupštine Grada Trebinja sa sjednice za usvajanje rebalansa gdje se o tome govori, i tako u nedogled. Sve dok potreba za sigurnom kućom nije prepoznata od strane sadašnje lokalne strukture sa kojom trenutno radimo na konačnoj realizaciji ovog prijeko potrebnog projekta. Istina je da smo na tom dugogodišnjem putu uvijek imali podršku svih medijskih kuća i portala, a koji imaju dopisnike/novinare u Trebinju na čemu im se ovim putem zahvaljujemo, jer smo često uz njihovu podršku radili kampanje kako bi vršili pozitivni „pritisak“ na razne strukture u nastojanjima da se realizuje sigurna kuća u Trebinju, a što narodni poslanik Nebojša Vukanović zlonamjerno tumači kao kampanje uslijed pristizanja još novčanih sredstava, pa tako dođe i do dobijenih tri milijona maraka za njenu izgradnju. Da, tačno je da se sigurna kuća pokušavala na različitim lokacijama realizovati kako po gradu Trebinju, tako i sa njenim dislociranjem u Berkovićima upravo jer smo svjesni značaja njene realizacije pokušavali iznaći i njeno rješenje što dotični poslanik izvrgava ruglu i namjeno zlurado izvrće.

Pomenuti narodni poslanik ne samo da ismijava žrtve nasilja, optužuje i blati organizaciju koja već 21 godinu se bori protiv nasilnika i za zažtitu svih žrtava primarno žena i dece ali i muškaraca, već podržava zlostavljače. U prilog ovoj tvrdnji govori slučaj o kojem je izvještavao 2020. godine, kada je mladić starosti 24 godina seksualno uznemiravao dijete od 12 godina, nakon čega je fizički napadnut od strane oca devojčice, što ne odobramo i smatramo da kaznu počiniocu i zaštitu djeci žrtvama nasilja treba da pruži država, a ne da je u svoje ruke preuzima roditelj. Dotični poslanik u izvještavanju u svom video o ovom slučaju, devojčicu naziva „djevojkom“, a punoljetnog mladića od 24 godina „dječakom“. Ne samo to, već potpuno revitalizuje neprimjereni odnos potpuno odrasle muške osobe prema ženskom djetetu od 12 godina koje je seksualno uznemiravao. Postavlja se pitanje zašto je devojčica od 12 godina za dotičnog djevojka?

Poznat je i primer dijeljenja fotografije nagog dijeteta od 2/3 godine kako vrši malu nuždu na javnom mjestu, od strane narodnog poslanika Kluba Za pravdu i red, njegove desne ruke i pravnika, Đorđa Vučinića, uz osudu tog čina i dijeljenje fotografije na internetu, bez znanja i dozvole roditelja. Članovi iste te liste sada predlažu uvođenje mehanizma nalik na Ambert Alert, ovo predlažu osobe koje ne razaznaju osnove fiziološke potrebe djece, kao i njihovu razvojnu doba, uz to u javnom prostoru narušava dečija prava? Iz ovih tvrdnji ne možemo a da se ne zapitamo koga bi štitio mehanizam koji bi oni predložili , devojčicu od 12 godina, dete od 2/3 godine ili „dječaka“ od 24 godine? Imamo li povjerenje da, nakon ovih primjera, navedenom narodnom poslaniku prepustimo pitanje naše djece, kao i pravde i reda u društvu? Uprkos govoru mržnje raznih moćnika, prijetnjama, naša organizacija ne odustaje od svoje misije i nastaviće sa djelovanjem u cilju podrške svim ženama, djeci i žrtvama porodičnog nasilja. Borićemo se i za njihovu slobodu da bez straha od zloupotrebe doje u javnosti, između ostalog zbog toga smo donirali gradu Trebinju klupu za dojilje, kao i da djeci obezbjede obavljanje osnovnih potreba, bez straha od zloupotrebe. Borimo se na pravo djeteta da bude dijete i na sigurno društvo, bez nasilja i straha pa makar to bili moćnici poput Vukanović Nebojše.

Pozivam koleginice iz Helsinškog parlamenta građana Banjaluka, Fondacije „Udružene žene“ Banjaluka, Udruženja građana Budućnost Modriča i Fondaciju „Lara“ Bijeljina, kao i sve organizacije koje se bave ljudskim pravima, sa akcentom na one koje se bave borbom protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama i djecom, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske , Gender centra Vlade Republike Srpske, Odbor jednakih mogućnosti Narodne Skupštine Republike Srpske, kao i sve odgovorne i savjesne medije i javne ličnosti da zajedničkim snagama nastavimo da delujemo u skladu sa našom misijom, radeću u najboljem mogućem interesu žena, djece i žrtava porodičnog nasilja.