SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: STOP TOLERANCIJI NA NASILJE PREMA ŽENAMA

Povodom stravičnog zločina femicida i masovnog ubistva i nasilja u Gradačcu, kojI su danas, 11 avgusta 2023. godine, potresli javnost Bosne i Hercegovine, Fondacija „Ženski centar“ Trebinje poziva nadležne institucije da utvrde i javnosti učine dostupnim sve činjenice koje su dovele do zločina i da ustanove da li ima eventualne odgovornosti institucija zaštite, kako bismo svi zajedno naučili lekciju i promijenili način rada, da slični zločini ubijanja žena ne budu više naša svakodnevnica. Posebno što su u medijima prisutne informacije da je ubijena žena prijavila nasilja a epilog jasno ukazuje da je tražena zaštita izostala. I ubistvo u Gradačcu nije prvo koje ukazuje na „saučesništvo“ institucija, većina ubijenih žena prethodno je nasilje prijavljivala institucijama.

Vrijeme je da policija, tužilaštvo i sudovi najozbiljnije pristupe svakoj prijavi nasilja, izriču mjere zaštite počiniocima nasilja, obezbijede zaštitu žrtava, pooštre kaznenu politiku i prestanu sa praksama okrivljavanja žrtava i nalaženja olakšavajućih okolnosti za počinioce nasilja.

Slučaj femicida u Gradačcu nas najozbiljnije upozorava da je u nasilju prema ženama danas pređen prag brutalnosti od kojeg nema dalje – jer danas smo mogli da pratimo UBISTVO UŽIVO!!!

Zato i jeste vrijeme da se normalizacija nasilja u porodici i prema ženama zaustavi i svaka prijava nasilja tretira kao opasnost po živote žena i djece i na takav način reaguje – ozbiljnom zaštitom, oštrim kaznama i empatijom javnosti prema žrtvama.

U protivnom, da li treba da izađemo na ulice i tražimo pravdu i pravičnost za žene i djecu žrtve nasilja ili će slučaj „egzekucije žene uživo“ da nam bude dovoljna opomena?

Pozivamo i sve medije da sa punom pažnom prate i izvještavaju o ovom događaju i fenomenu nasilja prema ženama, bez senzacionalizma i stereotipa kako bi žrtve bile ohrabrene a nadležne službe osviještene da nasilje u porodici i prema ženama nije privatna stvar nego problem koji odnosi živote, siromaši i razara društvo u cjelini.

Fondacija „Ženski centar“ Trebinje