Rezultati

Rezultati organizacije

2019

 • Uspostavljanje savjetodavnog centra za ostvarivanje vladinih podsticaja kroz savjetovanje, edukaciju i izradu biznis plana za žena žrtve porodičnog nasilja, seoske i nezaposlene žene srednje životne dobi i sinhronizacija postojećih podsticaja u RS. Ovo je bio pilot projekat koji se pokazao kao uspješan i koji smo nastavili i ove godine.
 • Smokva kao kultura je po prvi put uvrštena u Kapitalne investicije RS za 2020-dokument Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede RS.

2018

 • Po prvi put žene žrtve porodičnog nasilja su uvrštene u ”Program zapošljavanja za RS za 2018.” kao ranjiva kategorija, na osnovu čijeg uposlenja, poslodavac je mogao povući po 4.000 KM bespovratnih sredstva po osobi.

2017

 • Po prvi put žene žrtve porodičnog nasilja su uvrštene u ”Program samozapošljavanja za RS zaPo prvi put žene žrtve porodičnog nasilja su uvrštene u ”Program samozapošljavanja za RS za2017.” kao ranjiva kategorija koja je mogla da aplicira do 5.000 KM za bespovratna sredstva zasamouposlenje.

2016

 • Osnovana prva ženska zadruga u Hercegovini, poljoprivredna zadruga ”Smokvica” sa p.o. Trebinje za 8 naših korisnica – žena žrtava porodičnog nasilja.
 • Potpisana Platforma zajedničkog djelovanja multidisciplinarnog tima za suzbijanje nasilja u porodici u Istočnoj Hercegovini sa 63 mahom institucije kao nastavak predhodnih Sporazuma o saradnji i pojedinačnih protokola.

2014

 • 120 ruralnih žena iz Istočne Hercegovine i 35 žena žrtava porodičnog nasilja stekle su nove vještine i znanja u izradi biznis plana i projekta .
 • Urađena studija studije “Pravna regulativa tretmana žrtava domaćeg nasilja u Republici Srpskoj” u partnerstvu sa organizacijom ”Lara” Bijeljina.

2013

 • Otvorena „Etno soba“
 • Opština Gacko usvojila je novu budžetsku liniju za 2014. za bespovratni grant sredstava za žene žrtve porodičnog nasilja u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja.

2012.

 • Naša Direktorica je delegirana od strane američke ambasade u BiH za njihovo takmicenje u kome se bira najhrabirija žena na globalnom nivou kao najhrabriija žena u BiH koja je postigla najviše značajnih promena u lokalnoj zajednici za 2011. godinu.
 • Izlobirale smo izmjenu u Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj za produženu mogućnost boravka za žene žrtve nasilja u porodici u sigurnim kućama sa prethodnih 3 meseca sa mogućnošću produženja na 6 meseci na 6 meseci sa mogućnošću produženja za još 6 meseci.
 • Uveli smo u jednoj opštini u Istočnoj Hercegovini novu budžetsku liniju u opštinskom budžetu namenjenu isključivo za žene žrtve nasilja u porodici. To su bespovratna sredstva za stvaranje mogucnosti njenog samozapošljavanja (u cilju ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja u porodici)

2011

 • Izrađena brošura za žene (nasilje u porodici, ekonomija i zdravstvena zaštita) Istočne Hercegovine
 • 290 seoskih žena edukovano o bitnosti zdravstvene zaštite u Istočnoj Hercegovini

2010

 • Opština Berković je dala zemljište za realizaciju sigurne
 • Istraživanje koje je pokazalo opravdanu potrebu za sigurnom kućom u Istočnoj Hercegovini

2009

 • Razvoj multidisciplinarnog pristupa za prevenciju nasilja u porodici u Istočnoj Hercegovini
 • Naša NVO inicirala je i potpisala „Sporazum o saradnji“ s ciljem stvaranja organizovane strukture za borbu protiv nasilja u porodici i ponude odgovarajuće podrške žrtvama. Potpisnici su: Centar za javnu bezbednost, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Centra za socijalni rad, Bolnica, Opština, Javno tužilaštvo, mediji ( uključujući i TV jedinicu u Trebinju ), sve osnovne i srednje škole, obdaništa i Crveni krst u svih šest opština u Istočnoj Hercegovini ( Trebinju, Berkovići, Nevesinje, Bileća, Gacko i Ljubinje ) 63 od njih. Kroz ovu saradnju uspeli smo ukljuciti pomenute učesnike, tako da smo pruzili jaču saradnju između policije, Centra za socijalni rad i naše organizacije. Sve to je rezultiralo njihovim jačim senzibilitetom za ove probleme, a žrtve nasilja u porodici stekli su poverenje u institucije i ohrabrile se da zatraže podršku i pomoć u ovim institucijama. Prije, oni su gledali samo sta nalaže zakon šta treba da rade, ali nisu gledali šta nije bilo zabranjeno da urade za dobrobit žrtve. Sa Domom zdravlja ostvarena je bliska saradnja a posebna veza je napravljena sa službom za hitnu medicinsku pomoć i dečjom ambulantom. Na našu inicijativu obezbedili smo ultrazvuk sa vaginalnom sondom za Dom zdravlja i obezbedili besplatne ginekološke i ultrazvucne preglede za žrtve nasilja u porodici. Kada smo bili na studijskom putovanju u Švedskoj donele smo crteže žena i muškaraca, devojčica i dečaka na kojima se može zaokružiti mesto povrede koji se izdaje zajedno sa povrednim listom sa ciljem da doprinese vidljivosti povrede. U našem zakonodavstvu fotografija povrede je vazeca samo ako je napravljena od strane nadlezne fotografske agencije, to zapravo sprečava žrtvu da fotografiše povrede u cilju kompletiranja dokumentacije za nasilje, zbog stida ili straha od nasilnika koji će saznati i sprečiti je da podnese krivičnu prijavu protiv njega. Prioritetna akcija u vezi slucajeva nasilja u porodici je dogovorena sa Tužilaštvom. Mjesečne edukacije učenika u vezi sa nasiljem nad ženama, je dogovoreno kao bliska saradnja naše organizacije sa osnovnim i srednjim školama. Sa vrtićima smo napravili dogovor da sva obdaništa uključujući privatne vrtiće mogue uzeti dvoje dece iz porodica sa nasiljem u porodici i omogućiti im besplatne usluge. Takođe smo napravili dogovor sa masovnim medijima da imaju više programa i emisija o ovim temama u borbi protiv nametnutih stereotipa i da doprinesu razbijanju stereotipa i formiranje javnog mnjenja kako bi imali više senzibiliteta o ovom problemu. I na kraju smo ugovorili blisku saradnju sa Crvenim krstom preko svojih programa podrške ugroženim kategorijama žrtava nasilja u porodici.
 • Izgradnja kapaciteta (poboljsanje kapaciteta ili unapredjenje) 90 profesionalaca u Istočnoj Hercegovini iz domena nasilja u porodici
 • Pokretanje Dnevni centar za rad sa decom kojima se suočavaju sa više problema
 • Uspostavljena je Srednjovekovna pijaca

2006

 • Otvorena je naša filijala u Bileći za žrtve nasilja u porodici.
 • Pokrenuli smo pružanje (ili nabavku) ultra zvuka sa vaginalnom sondom za Dom zdravlja u Trebinju i naše korisnice će imati besplatne ginekološke i ultrazvučne preglede.
 • Obezbedili smo sredstva za ekskurziju za 15 najsiromašnijih učenika završnih razreda u osnovnim školama.
 • Učestvovali smo i dalje učestvujemo u pružanju materijalne i finansijske pomoći kao neku vrstu humanitarne podrške najugroženijim kategorijama.
 • Doprinos osnaživanju žena političara u izbornoj jedinici 6

2005

 • Naša nevladina organizacija je osnovala u zvaničnu „SOS liniju “ za žrtve porodičnog nasilja, pozivom na broj 059/1264 i na našu inicijativu dobijen je kratki jedinstveni četvorocifreni broj za cijelu Republiku Srpsku za sve SOS linije (1264).
 • Naši članovi su aktivno učestvovali u radnim grupama za razvoj programa za : zaštitu dece od nasilja na državnom nivou, uspostavljanje minimalnih standarda za prostorije u kojima su primljene žrtve trgovine ljudima na državnom nivou i usvajanje zakona RS o ravnopravnosti polova.
 • Naš NVO inicirao je i potpisao „Memorandum o saradnji“ s ciljem stvaranja organizovane strukture za borbu protiv nasilja u porodici i ponuditi odgovarajuću podršku žrtvama. Potpisnici su: Centar za javnu bezbednost, Ministarstva unutrašnjih poslova, Centra za socijalni rad, ambulanta, Opstina Trebinje, Kancelarija javnog tužioca, mediji ( uključujući i TV odeljenja u Trebinju ), sve osnovne i srednje škole, obdaništa, vrtići i Crveni krst.
 • Pokrenuli smo inicijativu za prekograničnu saradnju između regiona Dubrovnik, Bokokotorskog zaliva i Istočne Hercegovine kroz jednodnevnu konferenciju, koja je organizovana, na tu temu u oktobru 2005. godine u Trebinju.
 • Omogućavanje besplatne pravne pomoći i zastupanja na sudu za žrtve nasilja u porodici
 • Pružanje saveta i edukacije u oblasti zdravstva, na prvom mjestu reproduktivno zdravlje žena.

2004

 • Organizovanje raznih obrazovnih kurseva iz oblasti ekonomije, javnog života, trgovine ljudima, nasilja u porodici, reproduktivnog zdravlja, zakonom utvrđenih prava iz oblasti socijalne zaštite, ženskih ljudskih prava sa fokusom na Zakon o ravnopravnosti polova i pravima deteta. Ovim kursevim je prisustvovalo oko 10.000 žena, djece i mladih iz cijelog regiona Istočne Hercegovine.
 • Naš NVO obezbedio je opremu za Omladinski centar u Petrovom Polju, koji se nalazi na periferiji Trebinja.
 • Inicirali smo izmene Zakona o putnim ispravama od kojih imaju korist roditelji sa starateljstvom da bi mogili da dobiju putne isprave za svoju decu *.(kojima smo omogucili, roditeljima sa starateljstvom, da izvade putne isprave za svoju decu bez saglasnosti drugog roditelja)
 • Proslava Dana Evrope kao tradicionalni običaj ( naša organizacija već je organizovala dva puta proslavu Dana Evrope u Trebinju i bilo je mnogo visokih zvanica, predstavnici ambasada, međunarodnih organizacija i ambasador EU u BiH, gospodin Michael Humphreis koji je otvorio ovu svecanost ).
 • Mi smo jedna od 20 nevladinih organizacija iz cijele BiH, koje su potpisale Memorandum o razumevanju sa Upravnim odborom Uprave za rodne projekte BH Gender Project BH ( Upravni odbor čine : Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencija za ravnopravnost polova BiH, Gender centar Republike Srpske, Gender centar Federacije BiH i Gender Project UNDP BiH ) sa ciljem implementacije Zakona o ravnopravnosti polova.
 • Vlada RS nam odobrila iznos od 70000 KM za realizaciju Sigurne kuće, stoga smo kupili zemljište i stari objekat u Trebinju

2003

 • Naš projekat za proizvodnju nameštaja je usvojen i uključen u regionalnu i opštinsku strategiju kao nova grana proizvodnje u ovoj opštini, a mi smo edukovali 18 žena žrtava nasilja o tapetarstvu
 • Pružanje individualnog i grupnog rada sa žrtvama nasilja u porodici u vidu psiho – socijalne podrške

2002

 • uspostavljanje „Centra za žene“ u kojoj su žene mogle dobiti savete u vezi bilo koje vrste diskriminacije sa akcentom na nasilje u porodici i ponudu pomoći i podrške od strane psiho – socijalnog tima, ljekara (savetovanje jednom nedeljno) i advokata ( pružanje besplatne pravne pomoći i zastupanje na sudu za žrtve nasilja u porodici )
 • Objavili smo istraživačku brošuru pod nazivom: „Nasilje u porodici u opštini Trebinje“, što je doprinelo razbijanju ove „tabu“ teme u lokalnoj zajednici i na osnovu njegovih rezultata prikazane žene i djeca, žrtve nasilja u porodici, su uključeni u Plan socijalnog razvoja..
 • Uspeli smo da predstavimo kategoriju žena i dece, žrtava nasilja u porodici, po prvi put u istoriji, kao osnovne kategorije u „Opštinski plan socijalnog razvoja socijalne zaštitu u Trebinju 2003-2005“.
 • Osnovali smo regionalni „Kreativni centar za djecu, žrtve porodičnog nasilja“ u Trebinju, koji sadrži četiri sekcije: fotografija, muzika, gluma i slikarstvo.