Kontakt

Beogradska 17
Trebinje
Republika Srpska
89101
Bosna i Hercegovina

Telefon:
+ 387 59 261 791

Faks:
+ 387 59 261 791

Broj mobilnog telefona:
+ 387 66 698 372

www.zenskicentar.org

Kontaktirajte nas