Eksperti

Branka Savić

Dipl. ecc

Udruženje Ženski centar Trebinje registrovano je 2002. godine u Trebinju od strane 20 žena i muškaraca. Osnovali smo ovu organizaciju duboko svjesni diskriminacije polova i u želji da našim aktivizmom doprinesemo pozitivnim promjenama kako na lokalnom tako i na entitetskom, državnom i regionalnom nivou.

Kontaktirajte

Aleksandra Ivić

Dipl. psiholog

Udruženje Ženski centar Trebinje registrovano je 2002. godine u Trebinju od strane 20 žena i muškaraca. Osnovali smo ovu organizaciju duboko svjesni diskriminacije polova i u želji da našim aktivizmom doprinesemo pozitivnim promjenama kako na lokalnom tako i na entitetskom, državnom i regionalnom nivou.

Kontaktirajte