Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2020. godini

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2020. godini”, čija je ukupna vrijednost 5.275.000, 00 KM.

Programom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje 1.261 lica iz ciljne grupe Programa, koja traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju kako slijedi: lica starija od 40 godina, žene žrtve porodičnog nasilja i ratne torture, štićenici domova koji su završili školovanje, nezaposlena lica u ruralnim sredinama i lica koja se nalaze na evidenciji duže od šest mjeseci.

Program sadrži dvije komponente:

I Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca lica iz ciljne grupe Programa za 1.030 lica po 4.000, 00 KM po jednom licu što ukupno iznosi 4.120.000, 00 KM.

II Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja lica iz ciljne grupe Programa za 231 lice u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 1.155.000, 00 KM.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.7.2020. godine.

Oglas Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zašošljavanje Republike Srpske možete pogledati i preuzeti potrebnu dokumentaciju na OVOJ stranici.