Zahtjev za ponudu izrade informativnog letka u boji sa dizajnom

Obraćamo Vam se sa zahtjevom da nam dostavite ponudu za:

Izradu informativnog letka, format A4, obostranog u koloru, sa dizajniranjem istog na bazi 5.000 primjeraka a sa rokom isporuke da se sadržaj letka dostavi 15.10.2021. godine a da se isporuči 18-10-2021. godine.

Ponudu dostaviti skeniranu i opečaćenu na imejl zenski.centar.trebinje@gmail.com, najkasnije do 13.10.2021. godine a orginale poštom na adresu Fondacija “Ženski centar” Trebinje, Sjeverni logor bb,

89 101 Trebinje.

Unaprijed se zahvaljujemo!

S poštovanjem,
Ljiljana Čičković
Direktorica