Godišnji izvještaj za 2020. godinu

„Podrška ekonomskom osnaživanju žena žrtava porodičnog nasilja u RS“ podržano od Kvinna till Kvinna

Projekat je usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena žrtava porodičnog nasilja kao posebno ranjive kategorije, na području cijele Bosne i Hercegovine. Podjeljen je na tri djela i to na obrazovanje savjetovališta za njihovo ekonomsko osnaživanje, kao pilot projekat za Bjeljinsku i Istočno-Hercegovačku regiju. Pružanjem različitih usluga koje omogućavaju izgradnju kapaciteta naših korisnica na ličnom planu (pomoć kod pisanja CV i/ili biznis plana, obuka za prvi razgovor sa poslodavcem i pomoć kod prepoznavanja ličnih kompetencija) kao i kod posredovanja kod poslodavaca i institucija u cilju njihovog (samo)uposlenja, pokazao se kao izuzetno važan i koristan za žene žrtve porodičnog nasilja. Projekat se inače realizuje u partnerstvu sa fondacijom “Lara“ iz Bijeljine, te smo i odlučili da ovu aktivnost uvedemo kao novi program/uslugu naših organizacija namjenjen žrtvama porodičnog nasilja.

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2020. godinu

Godišnji izvještaj za 2019. godinu

PODRŠKA EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU ŽENA ŽRTAVA NASILJA U PORODICI U RS

podržano od Kvinna till Kvinna

Sažetak projekta

Ovaj projekat je tokom 2019. omogućio nastavak kontinuirane podrške koju žene žrtve porodičnog nasilja imaju od naše organizacije u vidu pružanja direktne psihosocijalne podrške ali i kroz redovne sastanake sa multidisciplinarnim timom za suzbijanje nasilja u porodici u Istočnoj Hercegovini, jer na taj način dobijaju koordinisanu podršku od svih članova (institucija/organizacija) potpisnika sporazuma, dakle njih 63, naravno u skladu sa njihovim potrebama. Napominjem da ta podrška uglavnom nije zakonski obavezujuća za pružaoce usluga (npr. da svi vrtići uključujući i private omogućuju besplatnu uslugu za po 2 djece žrtava porodičnog nasilja).

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2019. godinu

Godišnji izvještaj za 2018. godinu

ZAJEDNO ZA ŽIVOT BEZ NASILJA

Podržano od Kvinna till Kvinna

Projektni ciljevi:
1. Žene žrve porodičnog nasilja su ohrabrene da prijave nasilje u Istočnoj Hercegovini.
2. Žene žrtve porodičnog nasilja su ekonomski osnažene u RS.
3. Žene žrtve porodičnog nasilja u RS su informisane o postojećim programima ekonomske podrške za 2018. namjenjenih njihovoj kategoriji.

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2018. godinu

Godišnji izvještaj za 2017. godinu

„IZGRADNJA KAPACITETA IV“

podržano od OAK/Trag fondacija

U toku izvještajnog perioda glavna postignuća su:
1. Uspjeli smo da stvorimo uslove za izgradnju sigurne kuće odnosno prikupljanje novca kroz izuzetno uspješnu kampanju za izgradnju sigurne kuće u kojoj je učestvovalo preko 100 fizičkih i pravnih lica i to je naše prvo iskustvo u namicanju sredstava direktno od građana i pravnih lica. Tom prilikom prikupljeno je oko 5.000 KM. I kroz lobiranje gradonačelnika Trebinja da on prikupi ostatak novca za njenu izgradnju koja će sigurno iznositi preko 200.000 KM, jer trenutno uslaglašavamo kapacitet (prvobitno je bilo planirano kapacitet za 20 osoba) kako bi smanjili troškove njene izgradnje.Naša organizacija je u tu svrhu i snimila spot koji je bio duži vremenski period emitovan na RT RS, ATV, ELTA TV, Herceg TV ;

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2017. godinu

Godišnji izvještaj za 2016. godinu

ŽENE, MIR I SIGURNOST U REPUBLICI SRPSKOJ

podržano od Ambasade Kraljevine Norveške u BiH

Datum trajanja projekta: 15.9.2015./15.9.2016.
U toku izvještajnog perioda naša organizacija, kojse je u julu 2016. preregistrovala u Fondaciju Ženski centar Trebinje, je u skladu sa planiranim aktivnostima postigla ciljeve i rezultate u skladu sa projektnim prijedlogom.

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2016. godinu

Godišnji izvještaj za 2015. godinu

"IZGRADNJA KAPACITETA III"

podržano od OAK Fondacije

Cilj 1. Podrška žrtvama porodičnog nasilja putem niza direktnih usluga.
-Žrtve porodičnog nasilja su ohrabrene da progovore o nasilju nad njima, da ga prijave i osnažene da preuzmu kontrolu nad svojim životima (putem SOS linije i/ili ličnim dolaskom u svajetovalište zaprimljeno je ukupno 303 prijave nasilja u prodici; pokrenuto više od 124 pravne radnje)
-Žrtve porodičnog nasilja polažu veću pažnju na zdravstvenu zaštitu (urađen informator, 500 komada za žene iz reda ranjivih kategorija koje dijelimo po Istočnoj Hercegovini; održano više radionica iz oblasti zdravstvenog prosvjećivanja).

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2015. godinu

Godišnji izvještaj za 2014. godinu

„IZGRADNJA KAPACITETA III“

podržano od OAK Fondacije

Trogodišnju opštu podršku koju je OAK Fondacija omogućila našoj organizaciji svakako je od ključnog značaja za rad i razvoj naše organizacije a na opštu korist društva (po pitanju žena posebno ranjivih katgorija) kako u lokalnoj tako i entitetskom, državnom pa i regionalnom nivou.Naša organizacija ima trogodišnji plan i program a u toku prve godine , zahvaljući OAK Fondaciji uspjeli smo da ostvarimo brojne rezultate i da budemo prisutni na mnogim seminarima, sastancima i edukacijama što doprinosi izgradnji naših kapaciteta:
Cilj 1.Podrška žrtvama porodičnog nasilja putem niza direktnih usluga.

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2014. godinu

Godišnji izvještaj za 2011. godinu

„IZGRADNJA KAPACITETA II“

podržan od strane OAQ Fondacije

Projekat „Izgradnja kapaciteta II“ je nadogradnja projekta koji je realizovan u 2009.god. jer obuhvata razvijanje multidisciplinarnog pristupa između 63 potpisnika Sporazuma o saradnji I Protokola o saradnji kroz petodnevne edukacije I dvomjesečne sastanke. Projektom su bile obuhvaćene sve opštine Istočne Hercegovine (Trebinje, Ljubinje, Gacko, Nevesinje, Bileća i Berkovići).

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2011. godinu