Ovdje možete preuzeti različite publikacije koje su urađene za potrebe NVO Ženski centar.

CAT Srpska, Shadow Report,Report for the 62nd Session (06 November to 06 December 2017) of the Committee against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Report for the 62nd Session (06 November to 06 December 2017) of the Committee against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

Evaluacija multidisciplinarnog pristupa suzbijanja nasilja u porodici u istočnoj Hercegovini sa preporukama

Istraživanje "Žrtve porodičnog nasilja kao nova kategorija siromašnih"

Izvještaj je pripremljen u Londonskoj kancelariji Dewey LeBoeuf-a za Ženski centar u Trebinju, da bi se obezbjedio materijal o pitanjima žena, za konferenciju održanu u Bosni i Hercegovini 29.10.2009. godine.

Konferencija o prekograničnoj saradnji

Promotivni materijal: "Trebinje, biser Mediterana"

Pamflet: Jednodnevni izlet u Trebinje

Studija: Pravna regulativa tretmana žrtava domaćeg nasilja u Republici Srpskoj