ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2020. години”, чија је укупна вриједност 5.275.000, 00 КМ.

Програмом је предвиђено запошљавање и самозапошљавање 1.261 лица из циљне групе Програма, која траже запослење и пријављена су на евиденцију како слиједи: лица старија од 40 година, жене жртве породичног насиља и ратне тортуре, штићеници домова који су завршили школовање, незапослена лица у руралним срединама и лица која се налазе на евиденцији дуже од шест мјесеци.

Програм садржи двије компоненте:

I Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца лица из циљне групе Програма за 1.030 лица по 4.000, 00 КМ по једном лицу што укупно износи 4.120.000, 00 КМ.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања лица из циљне групе Програма за 231 лицe у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 1.155.000, 00 КМ.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 22.7.2020. године.

Оглас Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Завод за зашошљавање Републике Српске можете погледати и преузети потребну документацију на ОВОЈ страници.