Godišnji izvještaj za 2009. godinu

“ZAŠTITIMO NAŠE REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE”

podržano od Global Fund for Women

Na osnovu naših ranijih iskustava i kroz sakupljanje informacija o potrebama žena sa terena, naša organizacija je odlučila da napravi projekat koji ima za cilj da podigne nivo zdravstvene prosvijećenosti seoskih žena kao i da ukaže na bitnost obraćanja pune pažnje na vlastito zdravlje i da ih upozna sa njihovim pravima iz sfere socijalne zaštite.

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2009. godinu

Godišnji izvještaj za 2008. godinu

„MEĐUNARODNA KONFERENCIJA-TEORIJA I PRAKSA ZAKONODAVSTVA U BH“

Mjesto realizacije projekta: OPŠTINA TREBINJE – 30. i 31. oktobar 2008 godine

U Trebinju je 30. i 31. oktobra 2008 godine održana međunarodna konferencija „Teorija i praksa zakonodavstva u BiH“ koja je okupila veliki broj učesnika/ca, predstavnika/ca institucija/organizacija sa područja Bosne i Hercegovine, ali i šire.

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2008. godinu

Godišnji izvještaj za 2006. godinu

"JAKA ŽENA II"

podržano od Kvinna till Kvinna

U periodu od 01.01. do 31.12. ove godine, u okvirima projekta «Samo svoja II», nastavljeno je sa osnovnim prošlogodišnjim aktivnostima, odnosno sa psiho-socijalnom pomoći, zdravstvenim prosvjećivanjem u okvirima aktivnosti «Doktor ponedjeljkom» i sa pružanjem besplatne pravne pomoći i zastupanja pred sudom.

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2006. godinu

Godišnji izvještaj za 2005. godinu

“PROTOKOLI O SARADNJI”

Od samog osnivanja, u fokusu rada NVO Ženski centar  nalazi se porodično nasilje. Shodno tome, najviše aktivnosti je usmjereno u tom pravcu, a rezultat je sve veći i veći porast prijave nasilja u porodici u opštini Trebinje, kao posljedica ohrabrivanja žrtve i vraćanja povjerenja u institucije, uz podršku i pomoć naše organizacije.Da bismo adekvatno odgovorili ovom problemu izgradili smo mrežu aktera u lokalnoj zajednici koja se gradi na moralnoj obavezi i koju svi poštuju.

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2005. godinu

Godišnji izvještaj za 2003. godinu

U toku 2003 godine Ženski centar je imao dosta rezultata. Završen je istraživački projekat o nasilju u porodici, koji je podržan od DFID-a a koji je publikovan u brošuri «Nasilje u porodici u opštini Trebinje». U okviru ovog istraživačkog rada, urađene su i preporuke za Plan akcije. Dosta smo imali medijskih nastupa i na lokalnim radio-stanicama tako i na nacionalnoj TV stanici.

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2003. godinu

Godišnji izvještaj za 2002. godinu

Udruženje za pomoć djeci i ženama žrtvama porodičnog nasilja, Ženski centar registrovano je 22. aprila 2002 godine. Ovo Udruženje je oformilo 20 građana, jer nasilje u porodici smatraju kao društveni problem, koji kao takav nije društveno vidljiv. Naše prve aktivnosti bazirale su se na organizovanju radionica za žene žrtve porodičnog nasilja najviše iz oblasti ljuskih prava.

Opširnije: Godišnji izvještaj za 2002. godinu