Indeks članaka

ŽENE, MIR I SIGURNOST U REPUBLICI SRPSKOJ

podržano od Ambasade Kraljevine Norveške u BiH

Datum trajanja projekta: 15.9.2015./15.9.2016.
U toku izvještajnog perioda naša organizacija, kojse je u julu 2016. preregistrovala u Fondaciju Ženski centar Trebinje, je u skladu sa planiranim aktivnostima postigla ciljeve i rezultate u skladu sa projektnim prijedlogom.

Na početku projekta uradili smo istraživanje koliko je u toku školske godine 2015./2016. prijavljeno i upisano djevojaka u sigurnosnim službama na nivou Entiteta Republike Srpske. Dobijene informacije glase:

MINISTARTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA RS
UPRAVA ZA OBRAZOVANJE BANJALUKA

Tokom 2015. godine u Jedinici za osnovnu obuku – Policijskoj akademiji, Ministarstva unutašnjih poslova Republike Srpske, prijavilo se ukupno 44 djevojke od čega je 5 kadetkinja koje su zadovoljile kriterijume selekcije upisano.

U Visokoj školi unutrašnjih poslova prilikom prijema prve godine studenata u školskoj 2015/2016. godini prijavilo se ukupno 19 kandidatkinja, a sedam kandidatkinja su upisani na studije budući da su zadovoljivi propisane uslove za školovanje u Visokoj školi unutrašnjih poslova.

NUBL FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU BANJALUKA

U akademskoj 2015/16.godini za upis na Fakultet za bezbjednost i zaštitu prijavilo se 97 djevojaka na sve studijske programe (bezbjednost, kriminalistika, civilna zaštita i privatna bezbjednost), od toga upisano je ukupno 60 djevojaka ili 22,56 %. Web adresa na kojoj se mogu pronaći podaci JE www.fbzbl.net .

DRŽAVNA GRANIČNA POLICIJA BiH
Tokom 2015. Granična policija BiH primila je 17 osoba ženskog pola na obuku VII klase kadeta, za rad u toj službi.

ORUŽANE SNAGE BiH
Na konkurs prijavljeno 2542 muškarca i 269 žena
Primljeno 121 muškarac i 12 žena (10 %)
Za oficira sa fakultetom:
Na konkurs prijavljeno 268 muškaraca i 75 žena
Primljeno 13 muškaraca i 1 žena
Na konkurs za akademiju: prijavljene 4 žene a 1 primljena

Zatim smo pripremili promotivne materijale: 11343 promotivna letka u boji i 500 plakata u boji koje smo podjelili u 50 opština/gradova. U svrhu promocije ovog projekta podjelili smo učesnicama okruglih stolova, mladim djevojkama završnih razreda srednje škole, kao i uvodničarkama ukupno 130 majica sa oštampanom parolom"Ravnopravnost je moj izbor- a tvoj?!" U pet gradova organizovali smo okrugle stolove na kojima su po dvije uvodničarke podjelile svoja iskustva u radu sigurnosnih službi (DGS; policije i vojske) u cilju afirmacije ovih poziva iz ženskog ugla. Za sprovođenje ovih aktivnosti odnosno učešća uvodničarki i njihovo fotografisanje u uniformi dobili smo punu podršku Ministartva unutrašnih poslova RS, Ministarstva bezbjednosnti-granične službe BiH i Ministarstva odbrane BiH. Navedene aktivnosti sus se sprovele ovim redoslijedom:

PERIOD ODRŽAVANJA I AKTIVNOSTI:

13.02.2016. I okrugli sto u Trebinju održan u hotel "Platani" na kome je učestvovalo ukupno 21 djevojaka, uvodničarke: Dragica Ivanković i Mirjana Anđelić i I ulična akcija
20.02.2016. II okrugli sto u Bijeljini održan u restoranu "Despotović" na kome je učestvovalo ukupno 21 djevojaka, uvodničarke: Jelica Kokotović i Svetlana Nikolić i II ulična akcija
26.03.2016. III okrugli sto u Istočnom Sarajevu održan u pansion "Kula" na kome je učestvovalo ukupno 20 djevojaka, uvodničarke: Slavica Radić i Jelena Antonić i IIII ulična akcija
16.04.2016. IV okrugli sto u Doboju održan u restoran "Šumadija" na kome je učestvovalo ukupno 23 djevojaka, uvodničarke: Nedeljka Dujaković i Jelena Josipović i IV ulična akcija
18.05.2016. V okrugli sto u Banjaluci održan u "Krčma kod Alekse" na kome je učestvovalo ukupno 21 djevojaka, uvodničarke: Željka Mileusnić, Sanja Sumonja i Stefani Knežević i V ulična akcija

Na kraju projekta, nakon održanih gore navedenih radionica, ponovili smo istraživanje koliko je u toku školske godine 2016./2017. prijavljeno i upisano odnosno zaposleno djevojaka u sigurnosnim službama na nivou Entiteta Republike Srpske. Dobijene informacije glase:

MINISTARTVO ODBRANE BiH
U 2016./2017. godini na osnovnu vojnu obuku za prijem u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH, za RS, pozvano je 20 žena i iste su po uspješnoj završenoj obuci primljene u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH.

DGS BiH
U 2016./2017. godini primljeno ukupno 99 kadeta a od toga 14 djevojaka. Sa VSS za čin „Mlađi inspektor" primljeno je 3 policijske službenice a sa SSS za čin „Policajca" primljeno je 11 policijskih službenika.
Iz gore navedenog vidi se da smo planirani rezulatat povećanja od 3% uveliko prebacili i više nogo uspješno realizovali ovaj projekat.