Indeks članaka

ZADRUGARSTVO KAO USPJEŠAN MODEL EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA FARMERA

podržano od Ambasade Sjedinjenih Država u BiH

U toku izvještajnog perioda, 01.07.2015 zaključno sa 31.12.2015. realizovali smo ove aktivnosti ovim hronološkim redom. Prvo smo sa predstavnicima 6 lokalnih organizacija napravili sastanke gdje smo dogovorili njihovu saradnju na projektu. Svako od njih je dobio po 20 plakata (ukupno 120 komada) koje su postavili u svojim opštinama. U svakoj opštini imali smo i gostovanje na loklnom radiju gdje smo predstavili projekat i pozvali žene farmere da se prijave za učešće na radionicama. Sve žene, po njih 20, iz svake opštine je anketirana i urađena je analiza potreba i problema sa preporukama.
Ukupno smo realizovali 30 radionica, po 5 istih u svakoj od 6 opština Istočne Hercegovine (u Trebinju, Bileći, Gacku, Nevesinju, Ljubinju I Berkovićima).
Odražano je po pet radionica na teme:
1."Prezentacija poljoprivredne proizvodnje žena u Istočnoj Hercegovini-stanje i mogućnosti", 2."Šta je zadruga-primjeri dobre prakse i naučene lekcije",
3."Pravni okvir i zadrugarski akti",
4."Prednosti zadrugarstva" i
5."Vođenje i poslovanje ženske zadruge".
Radionicama su predhodile ankete za ukupno 120 žena farmera koliko je njih i učestvovalo na ovim radionbicama ( u svakoj opštioni po 20).
Radionice su sprovedene u skladu sa planiranim vremenskim okvirom.
Ovaj grant je imao snažan uticaj kako na našu organizaciju tako i na same učesnice. Usvojena su nova znanja, koja će svakako biti iskorišteno kako od strane predstavnika naše organizacije tako i od samih učesnica ove petodnevne edukacije. Naša organizacija će tokom 2016. godine , u maju mjesecu pomoći 8 žena žrtava porodičnog nasilja iz Trebinja da osnuju prvu žensku zadrugu u Hercegovini. Na ovaj način ćemo vrlo praktično iskoristiti nova znanja o osnivanju i vođenju zadruge. No, kako je bilo interesovanje učesnica, stekli smo utisak da smo i inicirali osnivanje zadruge uzgajivača paprika u Berkovićima, duhana u Ljubinju i opšte zadruge u Bileći, u skorijem vremenu.
Kratkoročni cilj projekta je upotpunosti ispunjen, jer smo kroz radionice i kroz brušuru doprinjeli izgradnji ličnih kapaciteta 120 žena poljoprivrednica sticanjem novih znajna o modelu organizacionog poslovanja-zadrugama u izrazito nerazvijenoj regiji Istočne Hercegovine.
Mi smo imali interaktivne radionice, na kojim je učestvovalo 120 žena farmera iz Istočne Hercegovine. Na tim radionicama kao i putem anketa, one su iznijele najčešće probleme sa kojima se sureću kao i rješenja. Uz pomoć edukatora, na osnovu njihovih usluga /proizvoda, dati su prijedlozi kao i korisni savjeti za potencijalne zadruge na nivou opštine i/ili vrste usluge odnosno proizvoda. Mnogi od njih su ostvarili novi kontakt sa predavačima koji su ponudili , nesebično, podršku i savjet i u budućnosti.
Najviše smo diskutovali o problemima i o njihovim prijedlozima riješenja tih problema a oni su identični sa analizom anketa:
Po mišljenju ispitanica uzrok lošeg stanja u Istočnoj Hercegovini leži u: nezaposlenosti, gašenju poljoprivede, gašenju firmi, korupciji, inertnosti stanovništva, neadekvatnom iskporištavanju prirodnih resursa, nepostojanju organizovanog djelovanja vlasti/lokalnih zajednica, nedostatku povjerenja, malom tržištu, nebrizi vlade i svih političkih struktura, siromaštvu, ne ulaganja u Istočnu Hercegovinu, lošoj sradnji između Vlade i lokalnih zajednica, lošim podsticajima, nezainteresovansoti stanovništva za edukacije i plavljenju polja.
Prijedlozi ispitanica za unapređenje položaja žena poljoprivrednica u Istočnoj Hercegovini su: osnivanje ženskih zadruga, aktivniji rad Opština, dostupniji podsticaji, obezbjeđivanje plasmana proizvoda, zapošljavanje, stručna edukacija, smanjenje administracije kod pravnih radnji, davanje većeg značaja ženama, uključivanje žena na mjesta gdje se donose odluke, omogućavanje povoljnih kreditnih linija za žene, realizacija projekata za unapređenje ženskog poduzetništva, stručna pomoć kod izbora zanimanja, unapređenje statusa žena, upoznavanje žena sa novim tehnologijama i novim načinima proizvodnje, otvaranje fabrika za finalnu proizvodnju proizvoda, pomoć ženama kod start up i stvaranje boljih uslova rada.
Mi smo u potpunosti ostvarili sve rezultate:
-120 žena iz kategorija ranjivih skupina su dobile novo znanje o namjeni i poslovanju zadruga
-projekat je lokalno vlasništvo
-usvajanje novog znanja čine ovaj projekat samoodrživim
-projekat je prenosiv na druge lokacije širom BiH.

Urađena je analiza anketa za poljoprivrednice sa preporukama koju smo objavili u okviru brošure. Ova brošura je doprinjela kvalitetu projekta jer su učesnice dobile i praktičan primjer zadružnih pravila zadruge koja pozitivno posluje a koji su nastali na osnovu njihovog dugogodišnjeg rada na terenu, pozitivnih i negativnih iskustava, kao i zakonsku legislative koja pokriva ovu oblast.