Indeks članaka

PREVENCIJA ZLOČINA IZ MRŽNJE U ZEMLJAMA CEE I ZAPADNOG BALKANA

podržano od In IUSTITIA,o.p.s.

U toku izvještajnog perioda održali smo , u skladu sa Ugovorom, pet radionica za Istočnu Hercegovinu . Učesnici su bili osobe iz centara za socijalni rad ali I iz policije, domova zdravlja I organizacija.
U svakoj opštini smo imali najmanje po deset učesnika a negdje je zbog povećanog interesovanja bio veći broj prisutnih .
Radionice smo održali ovim redoslijedom:
• 31.07.2015. u Trebinju za Ljubinje I Nevesinje
• 25.08.2015. u Trebinju za Trebinje ,
• 26.08.2015. u Trebinju za Bileću
• 28.08. 2015. u Trebinju za Gacko
• 31.08. 2015. u Trebinju za Berkoviće.
Na savakoj radionici podjeljeni su materijali a učesnici su podjelili svoje stavove. Ispostavilo se da niko od njih nije imao iskustva u radu sa zločinima iz mržnje I da im nije poznato da je ijedan slučaj u njihovim zajednicama proicesuiran pod tim terminom.
Učesnici su naveli das u se najviše susretali sa terminom "zločin iz mržnje" po vjerskom I etničkom osnovu a ne po osnovu pola ili rase.
Zahvaljujući ovim edukacijama učesnici su se detaljnije upoznali sa terminom "zločin iz mržnje" I iskazali svoju zainteresovanot da dalje sudjeluju na radionicama ovakvog tipa.
Konstatovano je da iako nismo imali konkretne slučajeve pod ovim terminom, mi smo ipak imali dodira sa žrtvama samo što niti oni, niti njihovi advokati niti institucije u lancu podrške nisu koristikle ovaj termin niti zakonske mogućnosti. Svi učesnici , sa svih radionica, imaju isti zaključak: da se građani kao I sve one institucije/organizacije koje se nalaze u "lancu pomagača" trebaju dobiti više informacija na ovu temu kao I o postojećem zakonodavstvu jer se ispostavilo da mali broj njih je uopšte upoznat da zakon reguliše ovu oblast, kao posebnu.