Indeks članaka

„PRAVNA REGULATIVA TRETMANA ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA U RS“

podržano od OSI

Istraživanje

U toku implementacije projekta imali smo problem sa realizovanjem ove aktivnosti. Dugo nam je trebalo da pronađemo međunarodnog konsultanta koji je slobodan i zainteresovan za učešće u izradi istraživanja/studije "Pravna regulativa tretmana žrtava domaćeg nasilja u Republici Srpskoj". U skladu sa dogovorom od strane OSI, g-đica Mršević je boravila u Trebinju na zajednički sastanak sa svim istraživačicama (gđica Lana Jajčević,Radmila Žigić i Edita Ostojić) kao i sa partnerskom organizacijom "Lara" iz Bijeljine kako bi se dogovorilo razvijanje metodologije istraživanja. U skladu sa dogovorom na ovom sastanku, istraživačice su preuzele svoje obaveze kao i ostali koji su bili uključeni u pribavljanje potrebne dokumentacije uključujući i anketare, osbe koje su radile obradu sudskih slučajeva i dr. Konačno nakon sirove obrade podataka, finalizaciju studije je uradila Zorica Mršević. Kvalitet studije je "izbrisao" kašnjenje u izradi same studije koja je izuzetno važna. Studijom smo obuhvatili period zaključno sa 2012. a ne zaključno sa 2010. kako je to bilo prvobitno planirano kako bi studija bila i vremenski relevantna za dalje lobiranje zakonodavne i izvršne vlasti. Studija je potvrdila našu tezu da postojeća sudska praksa negativno utiče na žrtve domaćeg nasilja a "stimulativno" na nasilnike koji nasilje obično u više navrata ponavljaju i nakon prijave nasilja. Studiju smo preveli na engleski jezik kako bi smo mogli započeti širu kamapnju i "pritisak" na loklanu vlast putem upoznavanja međunarodnih isntitucija/organizacija sa situacijom u Republici Srpskoj. Planiramo da u narednom period pokrenemo veću kampanju u RS, tokom koje bi smo širu stručnu javnost upoznali sa sadržajem istraživanja kao I sa zaključcima i preporukama.