Indeks članaka

„EKONOMSKO OSNAŽIVANJE RANJIVIH KATEGORIJA ŽENA U RS“"

podržano od Kvinna till Kvinna

Aktivnost podržana od Kvinna till kvinna: U opštinama Trebinje, Gacko, Nevesinje, Ljubinje, Bileća 30 žena žena žrtava porodičnog nasilja je osposobljeno da izrade biznis plan i da apliciraju na dostupne izvore finansiranja, a u opštinama koje su usvojile naše prijedloge žene su dobile bespovratna sredstva.
-Edukacije
Organizovano je ukupno petnaest jednodnevnih edukacija za ukupno 30 žena žrtava porodičnog nasilja u pet opština Istocne Hercegovine. Radionice su se sprovodile ovim redoslijedom:
Trebinje- „Istraživanje tržišta" (12.03. 2014. u prostorijama Dječijeg dnevnog centra),"Marketing" (14.03. 2014. u prostorijama Dječijeg dnevnog centra) i „Izrada biznis plana", i (03.16.2014. u prostorijama Dječijeg dnevnog centra) za 10 ucesnica.
Bileca- „Istraživanje tržišta" (10.03. 2014. u prostorijama Udruženje roditelja i djece 4+),"Marketing" (13.03.2014. u prostorijama Udruženje roditelja i djece 4+) i „Izrada biznis plana", i (15.03. 2014. u prostorijama Udruženje roditelja i djece 4+) za 5 ucesnica.
Gacko- „Istraživanje tržišta" (18.03. 2014. u prostorijama Centar za razvojne incijative),"Marketing" (21.03. 2014. u prostorijama Centar za razvojne incijative ) i „Izrada biznis plana", i (23.03.2014. u prostorijama Centar za razvojne incijative ) za 5 ucesnica.
Nevesinje - „Istraživanje tržišta" (16.02. 2014. ),"Marketing" (11.03. 2014. ) i „Izrada biznis plana" (03.17.2014.)za 5 ucesnica.
Ljubinje - „Istraživanje tržišta" (13.01. 2014.),"Marketing" (14.01. 2014.) i „Izrada biznis plana", i (01.15.2014. u prostorijama) za 5 ucesnica.
Svim učesnicama su podjeljeni materijali a tokom jednodnevnih edukacija im je omogućena osvježenje i hrana. Edukaciju je sprovela naša članica Marija Milićević. Imali smo vise poziva prema nasoj organizaciji gdje su se zene interesovale za dostupne izvore finansiranja, negdje oko dvadeset poziva. Jedna od ucesnica edukacije je samostalno izradila biznis plan za plastenicku proizvodnju i aplicirala za sredstva od 2000 KM u Gacku. Svrha ove aktivnosti je dobijanje novih vještina i znanja žena žrtava porodičnog nasilja.

-Radio emisije
U svakoj opstini organizovali smo po jednu radio emisiju na lokalnom radiju. Direktorica organizacije je predstavila ciljeve i očekivane rezultate.Svrha ove aktivnosti je upoznavanje javnosti sa našim projektom.

Aktivnost podržana od Kvinna till Kvinna: Stvorena osnova za organizovano djelovanje žena farmera u Istočnoj Hercegovini za poboljšanje njihovog položaja.

-Mapiranje

U toku druge projektne godine najvise smo radili sa zenama farmerima. Prvo smo uradili mapiranje žena farmera u Istočnoj Hercegovini, njih 71. Mapiranje nije obuhvatilo sve zene jer neke nisu shvatale sustinu nase aktivnosti pa su zamolile da ne budu evidentirane (tradicionalna sumljicavost u sve novitete). Uglavnom to su zene koje se bave uzgojem stoke najcesce krava i distribucijom mlijeka i/ili sira.Drugi najzastupljeniji tip farme je uzgoj povrca na otvorenom i zatvorenom prostoru (najcesce blitve, paprika, paradaiza, spanaca, salate, rastana, kupusa, mrkve, luk, krompir). Samo jedna ima farmu koka nosilja a u dva slucaja gaje pilice. Svrha ove aktivnosti bila je izrada baze podataka kako bi mogli dalje raditi sa ovom ranjivom kategorijom uglavnom.

-Sastanci

U opstinama Bileci, Berkovicima i Nevesinju obavili smo po dva sastanka. U opstinama Ljubinje i Gacko, gdje ima najvise zena farmera, obavili smo po tri sastanka. A u Trebinju, zbog njihove incijative za udruzivanje u zensku zadrugu, obavili smo sedam sastanaka.Tokom tih sastanak anketirali smo 50 zena i svakoj od njih 71, podjelili istampanu bazu podataka sa njihovim kontakt informacijama. Svrha ove aktivnosti je sagledavanje njihovih potreba i problema kao i uspostavljanje medjusobne saradnje i podrske.
Output:
-izradjena baza od 71 zena farmera u Istocnoj Hercegovini
-50 zena farmera je iskazalo svoje stavove, potrebe i probleme putem ankete
-izradjena analiza anketa sa preporukama
-71 zena farmer je uvezana u neformalnu mrezu