Indeks članaka

„OSNAŽIVANJE ŽENA RANJIVIH KATEGORIJA U ISTOČNOJ HERCEGOVINI“"

podržano od CFLI

Dugoročni cilj je poboljšanje kvaliteta života žena ranjivih kategorija u izrazito ne razvijenoj regiji Istočne Hercegovine.
Kratkoročni cilj 1. je doprinos izgradnji ličnih kapaciteta 120 žena iz reda ranjivih kategorija sticanjem novih znajna i vještina u izradi biznis plana i projekta u izrazito nerazvijenoj regiji Istočne Hercegovine.

Kratkoročni cilj 2. je doprinos izgradnji kapaciteta šest nerazvijenih lokalnih organizacija u izrazito ne razvijenoj regiji Istočne Hercegovine.
Na samom početku implementacije projekta, podržanog od CFLI, , Direktorica organizacije, g-đa Ljiljana Čičković je obišla sve opštine u kojima predstavnici lokalnih organizacija su angažovani kao loklani organizatori kako bi sa njima potpisala Ugovor o saradnji. Tako da je potpisla Ugovor u Nevesinju sa direktoricom NVO „Hercegovka" g-đom Aleksandrom Kravić, a u Gacku sa direktorom NVO „Centar za razvojne incijative" g-dinom Vasilijem Lažetićem.Narednog dana, 04.12.2013. u Berkovićima je potpisala ugovor sa direktorom „Udruženja osoba sa invaliditetom" g-dinom Draganom Samardžićem a u Ljubinju sa direktoricom "Udruženje roditelja sa četvero i više djece Ljubinje" g-đom Silvijom Vujović. U Trebinju je potpisan ugovor sa direktorom „Udruženje roditelja sa četvero i više djece" kao i sa direktorom NVO „Dječiji dnevni centar" g-dinom Mitrom Milišićem. Istog dana u Trebinju je održana press konferencija u Maloj Sali Opštine Trebinje na kojem je predstavljen projekat "Osnaživanje žena ranjivih kategorija u Istočnoj Hercegovini" u prisustvu svih lokalnih organizatora.

Naša organizacija je ištampala ukupno 120 plakata i proslijedila u svaku od šest opština (Trebinje, Bileća, gacko, Nevesinje, Ljubinje i Berkovići) po 20 plakata lokalnim organizatorima kako bi ih mogli polijepiti po svojim opštinama. Inače decembar mjesec je bio mjesec pripreme za grupe od po 20 žena u svakoj od navedenih opština, koje su se mogle prijaviti za učešće na petodnevnim radionicama za izradu biznis plana i projekata ukoliko spadaju u jednu od ranjivih kategorija žena kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, siromašne seoske žene, siromašne žene koje žive u višečlanoj porodici, izbjeglice,povratnice, žene žrtve rata, žene sa invaliditetom, romkinje tj. žene iz reda manjina i druge kategorije ranjivih žena. Također ovaj mjesec smo iskoristili i za pripremu materijala za učesnice radionica. Napravili smo plan održavanja radionica koji smo proslijedili loklanim kordinatorima i već od 03. Januara 2014.. krenuli sa održavanjem radionica.
Radionice su se održavale na teme:"Od ideje do realizacije-uvod u izradu biznis plana", "Istraživanj tržišta", "Izračunavanje ekonomske opravdanosti", "Brendiranje usluge/proizvoda, marketing i prodaja" i "Izrada projekta".Jednodnevne radionice ovim redoslijedom od 10 do 17 časova.

Važno je istaći da smo imali veliku zainteresovanost žena, iako smo smatrali da je rizik ovog projekta potencijalna inertnost žena ranjivih kategorija. Tako da su nam se tokom radionica pridružile još 8 žena i to u Trebinju smo imali ukupno 20, u Bileći 20, u Ljubinju 27, u Gacku 19, u Nevesinju 24 i u Berkovićima 18 učesnica. Mada je bilo i njih 4 koje su se pojavile samo prvi put i poslije nisu. Dakle ukupno 128 žena i 6 lokalnih organizatora je prošlo ovu petodnevnu edukaciju. Interesantno je naglasiti da je prekoračenje broja bilo najviše u malim i inertnim sredinama-što je i nas iznenadilo. Na zadnjoj radionici svim učesnicama smo podjelili certifikate za učešće na petodnevnoj edukaciji i predviđeni novac, paušal od 50 KM, za putne troškove. Moramo istaći da smo u svakoj opštini imali vrlo konstruktivne grupe, i u svakoj opštini grupe su bile podjeljene na jedne koji su pisali projekte i na druge biznis planove.U svakoj grupi za teme smo uzimali one projekte/ biznis planove koji su bili potrebni ili moguće ostvarljivi u njihovoj zajednici. Odnosno trudili smo se da nakon radionica imaju završene draftove biznis planova odnosno projekata koje i mogu iskoristiti. Iz svega gore navedenog može se uvidjeti da je projekat upotpunosti realizovao planirane ciljeve i ostvario navedene rezultate, a same aktivnosti su se implementirale u skladu sa planom.

U svakoj od 5 opština održali smo po jednu radio emisiju u saradnji sa loklanim organizatorom, izuzev u Ljubinju jer oni trenutno nemaju loklani radio ali je zato web portali www.mojahercegovina.com proširila ovu informaciju do zainteresovanih žena. Lokalni radio Bileća, Gacko i „Korona" iz Trebinja mogu se slušati i u susjednoj Crnoj Gori u graničnom pojasu gradova Nikšić i Herceg Novi, kao i u graničnom pojasu Hrtvatske.