Indeks članaka

“ŽENSKI AKTIVIZAM-JUČER, DANAS, SUTRA...“

U toku januara 2014. članice NVO obilazile su sve opštine Istočne Hercegovine (Berkoviće, Gacko, Nevesinje, Ljubinje, Bileću i Trebinj) kako bi obavile razgovor i napravile dogovor sa ženskim aktivisticama iz tih opština. U svakoj opštini bili smo po dva puta na sastancima sa grupama.U tom periodu svaka grupa (dakle u svakoj opštini) dobila je zadatak da za dvodnevnu konferenciju koja se održala 26. I 27. februara 2014. pripreme za svoju opštinu stanje na terenu, probleme i potrebe samih djevojaka i žena koje su višestruko diskriminisane ali i samih aktivistica koje rade na planu borbe protiv nasilja i diskriminacije nad djevojakma i ženama u Istočnoj Hercegovini.Na osnovu njihovog izvještaja, na velikoj dvodnevnoj konferenciji izrađen je dokument-„Strategija djelovanja po pitanju suszbijanja nasilja i svih drugih oblika dikriminacije žena i djevojaka u Istočnoj Hercegovini za period od 2013. Do 2016. god.". Na konferenciji je ukupno učestvovalo 102 žena i djevojaka od čeka njih 60 su aktivistice a 38 su žene žrtve nasilja i 4 članica NVO Ženski centar Trebinje.
Javorka 42. god.
„Ja sam jako srećna što sam dio ove priče, što imamo organizaciju vodilju koja nam pomože da napravimo promjene našeg položaja u loklanim zajednicama, ali zapamtite samo ako i mi aktivno učesvujemo u tome možemo očekivati istinske i suštinske promjene.Niko to ne može bolje učiniti u naše ime ako i mi same nismo aktivne u tome."
Ivana 28.god.
„Ženski aktivizam je i ono kada vas oslove u muškom rodu vaše profesije, a kada ih vi ispravite, kao i kada sudjelujete na uličnim akcijama. Ženski aktivizam nije posao, nije aktivnost već način življenja kako u porodici tako i na ulici, poslu i svakom mjestu vašeg boravka."
Sonja 21. god.
„Na našim područima se uopšte ne razumije šta je feminizam, još uvijek se to smatra ženskim šovinizmom naspram muškaraca-što mnoge žene i djevojke startno odbija. Trebamo im objasniti da je to samo naša borba za ravnopravnost u svim segmentima a ne mržnja i eliminacija muškaraca. Naprotiv, nećemo puno učiniti ako promjenimo samo žene/djevojke i djevojčice ako to isto ne uradimo i sa muškarcima/mladićima/dječacima. Svi moramo da mjenjamo svijest kako bi ravnopravnost polova prihvatili kao neminovnost budućnosti ali i sadašnjosti."