Indeks članaka

“16 DANA AKTIVIZMA”

U periodu od 25.novembra do 15.decembra obilježeno je 16 dana aktivizma u okviru kojih smo posjetili sve opštine Istočne Hercegovine i održali sastanke na kojima su prisustvovali predstavnicima institucija/organizacija koji su potpisnici Ugovora o saradnji sa našom organizacijom.Sa svima smo podjelili naše aktivnosti (npr. besplatna pravna pomoć i zastupanje pred sudom,SOS linija, savjetovalište), ciljeve i ostvarene rezultate ali i problem koje smo imali u 2012 kao i planirane za 2013 godini(npr. Iistraživanje efekata postojećeg zakonodavstva koje tretira nasilje u porodici). Sve smo upoznali is a dešavanjima na nivou Entiteta i Državnog nivoa a što odnosi na nasilje u porodici i druge oblikje nasilja nad ženama i djevojkama.

Opštine Istočne Hercegovine koje smo posjetili su:

- Ljubinje; sastanku su prisustvovali Rada Šarenac - Osnovna škola “Sveti Sava” i Ilija Ćuk – komandir policijske stanice Ljubinje; nisu imali novih evidentiranih slučajeva nasilja u porodici; predstavnici su predložili da naša organizacija održi radionice u školama o temama nsailja nad ženama i djevojčicama;)

- Berkovići; sastanku su prisustvovali Radmila Čolović – Crveni krst Berkovići, Dragan Samardžić – Udruženje invalida i Milomir Antunović – komandir policijske stanice Berkovići; nisu imali novih evidentiranih slučajeva nasilja u porodici; predstavnici su predložili da naša organizacija održi radionice u školama o temama nsailja nad ženama i djevojčicama;)

- Nevesinje ; sastanku su prisustvovali Savanović Gordana – Doma zdravlja Nevesinje, Milan Žerajić – Centar za socijalni rad, Pušara Milan – komandir policijske stanice i Slavenko Lučić – policijska stanica; imali su jedan prijavljeni slučaj nasilja u porodici koji je prijavljen i nama)

- Gacko; sastanku su prisustvovali Bosiljka Glušac – radio Gacko i Branka Miljuš – JU Dječiji vrtić; izjasnile su se da su spremne na bilo koju vrstu saradnje sa nama;)

- Bileća; sastanku su prisustvovali Javorka Milošević – Opština, Mira Vujinović – Dom Zdravlja “Sveti Luka”, Boris Radović – policijska stanica Bileća i Miodrag Parežanin – Osnovna Škola “ Sveti Sava”; predstavnik policijske stanice u Bileći je rekao da nema novih prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, već samo jedan koji je poznat od ranije i nama, koji je uz to i socijni slučaj; sa direktorom osnovne škole “Sveti Sava” smo kroz komunikaciju I raspravu došli do saznanja das u im potrebna finansijska sredstva za angažovanje logopeda – mi smo se ponudili da saznamo na koji način da dođu do njih;)

- Trebinje; sastanku su prisustvovali Šanjević Slavko – pravni savjetnik Ženskog centra, Biljana Anđelić – Crveni krst Trebinje, Jovanka Bakmaz – Dječija igraonica “ Ciciban”, Danica Rašović – Centar za socijalni rad i Spasa Zotović – Osnovna škola “Vuk Karadžić”. Predstavnica Centra za socijalni rad je iznijela prijedlog o edukaciji iz oblasti zdravstvene zaštite, edukaciji o ženskim ljudskim pravima na osnovu konvencije Evropskog savjeta koja još nije usvojena ali se nada da hoće sledeće godine; govorilo se o prednostima edukacije (svi se upoznaju, zna se kada ko može na koga računati); takođe se govorilo o Zakonu o zaštiti porodica nasilja (sud će morati izricati presudu liječenim od zavisnosti da je obavezno praćenje, da nasilnik ili osoba liječena od zavisnosti mora odraditi društveno korisni rad);

Na sastancima u svim opštinama Istočne Hercegovine se govorilo o profesionalnom sagorijevanju – o potrebi za psihičkim i fizičkim odmorom zaposlenih koji su stalno izloženi visokoj razini stresa.