Indeks članaka

“IZGRADNJA KAPACITETA II”

Podržano od OAQ Fondacije

U toku izvještajnog perioda od 01.01.2012. do 31.05.2012. koje obuhvata Godišnji izvještaj, ukupno su 23 žene zatražilo savjet kod doktorice i to najčešće zbog informacija o štitnoj žlijezdi, dijabetesu, kardiovaskularnim obolenjima, bolestima reproduktivnih organa i menopauze. Gotovo sve žene su istakle da žive u vrlo stresnim okolnostima, uglavnom pod pritiskom zbog loše finasijske situacije ali i drugih nus pojava tranzicijskog društva. U toku ovog perioda dat je sajet I za 6 žena žrtava porodičnog nasilja a koje su upućene od strane naših koleginica iz savjetovališta za žrtve jer su prepoznale da se nalaze u rizičnim skupinama i da treba da se informišu kod doktorke.

Bez obzira na mogućnost, nijedna žena žrtva porodičnog nasilja nije iskoristila mogućnost besplatnog ultrazvučnog pregleda vaginalnom sondom, u izvještajnom periodu, zbog stida da se deklariše javno kao žrtva porodičnog nasilja, što nam govori da još uvijek nisu prevazišle stereotip o žrtvi i da je potrebno nastaviti raditi sa njima.

U toku ovog perioda našoj organizaciji su se za pomoć obratile 42 žene, i to ličnim kontaktom njih 29 a putem telefona 11. Od tih 29, njih 14 više puta zatražilo našu pomoć, od čega je njih 9 učestvovalo u grupama samopomoći.Od njih 3 je pokrenulo brakorazvodnu parnicu. U oko 90% slučajeva prisutno je više oblika nasilja (psihičko, fizičko i ekonomsko). U većini slučajeva sarađivali smo sa policijom, centrima za socijalni rad, tužilaštvom, školom i vrtićem.Tužilaštvo je krenulo sa incijativom prema nama da nas sad oni pozivaju na teže njihove slučaje da se mi uključimo. Za većinu žena, njih 85% smatra da smo im pomogli na izgradnji njihovih ličnih kapaciteta i da smo ih ohrabrili da preuzmu u svoje ruke kontrolu nad svojim životom Svakog mjeseca imali smo superviziju.

001