Indeks članaka

„KAMPANJA 101 RAZLOG ZA ŽENU NA LOKALNIM IZBORIMA: ULIČNE AKCIJE U 10 BH GRADOVA“

Podržano od CURE i INFOHOUSE

Naša organizacija je učestvovala kao jedna od 10 partnera u projektu koji su implementirale organizacije CURE i INFOHOUSE u cilju pružanja podrške ženama političarkama na ovim lokalnim izborima. Dana 28.09. 2012. održali smo javnu tribinu sa Brankom Inić u kaffe baru „Piramida“ Trebinje. Tom prilikom se odazvao manji broj žena političarki ako smo uredno proslijedili svim ženskim aktivima tj. svim političkim partijama u Trebinju. Za one žene koje se nalaze na listama a čije mobilne telefone smo imali, koristili smo i taj vid obavještenja. To se pokazalo kao ispravno jer su nam prisutne žene rekle da ih iz njihve partije nisu obavjestili o ovoj tribini iako smo ih bili uredno obavjestili. Ovo govori o tihoj opstrukciji žena kandidatkinja od strane njihovih kolega. Drugi slučaj je slučaj nezavisne kandidatkinje g-đe Nade Mandeganje koju je opštinska izborna komisija isključila iz svih informacija, obuka i sl. a njene kolege iz drugih partija pokušavale pa čak i zastrašivanjem i prijetnjama prisiliti za glasanje.

Gospođa Branka je podjelila sa ženama vrlo korisne informacije i savjete na koji način one mogu i trebaju da osišljavaju svoje kampanje, ukazal im je na značaj upućenosti svakog kandidata/kinje u prateće zakonske propise koji definišu prava i obaveze odbornika/ca. Ovo je posebno važno naglasiti jer se ispostavilo da gotovo ni jedna prisutna kandidatkinja nije upućena u ta dokumenta čak ni u programe svojih poltičkih partija. Vrlo mali broj od njih je bliže upoznat sa Zakonom o travnopravnosti polova. Komentarisano je i da su ženski akivi proforme osnovani odnosno da su aktivni samo mjesec dana pred izbore a i tada simbolično. Sve ovo nam je potvrdilo potrebu da odmah u prvoj polovini 2013 godine trebamo započeti intezivni rad sa političkim aktivima žena za Opšte izbore 2014. kako bi im zaista mogli pomoći u izgradnji njihovih ličnih kapaciteta. Od medija došla je dopisinica Avaza iako smo uredno obavjestili sve. Stiče se utisak da TV mediji svoju pažnju poklanjaju samo plaćenim terminima.

Dana 04.10. 2012. Godine održali smo uličnu akciju sa početkom u 12 časova na Trgu slobode, na kojoj smo podjelili preostale materijale : letke, bedževe, kutlače, naočare i kecelje. Nažalost nismo mogli obezbjediti fotelju jer je nismo imali od koga posuditi a naša organizacija ne raspolaže takođe sa foteljama. I ovaj put smo obavjestili i pozvali sve medije a došli su predstavnici Radio Trebinja. Građani su iskazivali od podrške do skepticizma.