Indeks članaka

„SOS LINIJA“

podržano od Gender centar u Vladi RS.

Naša organizacija je učestvovala kao partnerska organizacija od ukupno 5 na nivou Republike Srpske u realizaciji ovih aktivnosti podržanih od Gender centra RS, a ove aktivnosti su imale za cilj pružanje podrške žrtvama porodičnog nasilja putem SOS linije koja postoji u okviru naše organizacije, i putem koje žrtve mogu zatražiti pomoć, a razgovor sa njima obavlja stručno osoblje.

Svake godine naša organizacija organizuje aktivnosti u okviru kampanju „16 dana aktivizma“ koju uglavnom sačinjavaju organizovanje promotivnih uličnih akcija,okruglih stolova, ineraktivnih radionica, radio emisija i drugih aktivnosti a sve u cilju borbe protiv nasilja u porodici i drugih oblika nasilja nad ženama i djecom.