Indeks članaka

„KULTURNI TURIZAM KAO RAZVOJNI PRAVAC TREBINJA“

podržan od strane Firma project-a

Glavni cilj ovog projekta je smanjenje siromaštva kroz uspostavljanje novog kulturno-turističkog brenda u opštini Trebinje.

Uspostavljanjem srednjovjekovne pijace u duhu izvedbe srednjegvijekovnog života, kao i uspostavljanjem srednjovjekovne pijace kao tradicionalne manifestacije željeli smo doprinijeti popularizaciji povezivanja sektora kulture i turizma ali i ekonomskom osnaživanju ranjivih kategorija u opštini Trebinje. S jedne strane atraktivnost ovako postavljene pijace je privukla turiste ali i druge građane, ljubitelje kulture,s druge strane, lokalno stanovništvo kao i prateće institucije su shvatile značaj očuvanja nematerijalnog kulturnog naslijeđa i mogućnosti koje pruža njegova popularizacija, posebno u dijelu razvoja turizma i obezbjeđivanja materijalne dobiti za njegove ponuđače.

Projekat je imao i tri podcilja:

Podcilj 1. Podizanje kapaciteta za samouposlenje osoba iz reda vulnerabilnih grupa (Roma, žene žrtve porodičnog nasilja i djeca sa posebnim potrebama) i članova novoformiranog konjičkog kluba “Vranac” u opštini Trebinje.

Podcilj2. Stvaranje novog turističkog proizvoda-srednjovjekovne pijace i valorizacija strarih zanata u opštini Trebinje.

Podcilj 3. Razvijanje veza sa tržištem i marketinga za novostvoreni proizvod-srednjovjekovnu pijacu i sam lokalitet Trebinja.

Rezultati ovog projekta su:

  • Doprinos valorizaciji starih zanata koji su u riziku od nestajanja u opšini Trebinje i stvaranje dodatnog izvora prihoda ranjivih kategorija: žena žrtava porodičnog nasilja, seoskih žena, djece sa posebnim potrebama, invalida, izbjeglica i Roma.
  • Stvoren novi turistički proizvod u opštini Trebinje-srednjovjekovna pijaca.
  • Povećan prihoda u indentifikovanom lancu vrijednosti tokom projektne godine u opštini Trebinje.