Indeks članaka

„16 DANA AKTIVIZMA“

Naša organizacija je i ove godine u periodu od 25. novembra do 10. decembra 2010. godine Ženski centar Trebinje je običježio „16 dana aktivizma“ u okviru kojih je sproveo ulične manifestacije i održao Okrugle stolove u svakoj opštini Istočne Hercegovine (Trebinje, Ljubinje, Bileća, Gacko, Nevesinje i Berkovići) u cilju skretanja pažnje na položaj žena u Bosni i Hercegovini odnosno Republici Srpskoj odnosno Istočnoj Hercegovini. U Trebinju je pored ulične manifestacije održan i okrugli sto na temu „Šesnaest dana aktivizma nekad i sad“ podržanog od Gender centra RS.

Na uličnim manifestacijama održanim po Istočno hercegovačkim opštinama djeljeni su letci sa jasnim porukama protiv nasilja u porodici. U toku ovih šesnaest dana aktivizma, da bi smo dodatno ukazali na loš položaj žena u RS, odnosno BH, fokusirali smo aktivnosti podržane od Kvinna till Kvinna, OAK Fondacije i Gender centra kako bi bili prisutni u svakoj opštini Istočne Hercegovine i na svim nivoima raspravljali o tome (sastanci sa institucijama, ulične manifestacije, okrugli stolovi).

Takođe iskoristitili smo da u toku ovih Okruglih stolova ponudimo radnu verziju otvorenog pisma koje trebaju da podrže i potpišu svi potpisnici Sporazuma o saradnji, dakle njih 63 na čelu sa našom organizacijom na adresu Predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika u cilju adekvatnijeg zbrinjavanja osoba koje se liječe od bolesti ovisnosti alkoholizma i duševnih bolesnika (pismo u prilogu). Ovaj problem je delegiran na našu inicijativu, a na osnovu iznešenih problema upravo potpisnika, jer i kad pričamo o porodičnom nasilju veći broj nasilnika treba liječenje od alkoholizma, a zbog nepostojanja adekvatnih ustanova sa dovoljnim kapacitetom često se i ne izriču te mjere, a ako se izreknu ne sprovode se.Ova naša incijativa naišla je na veliku podršku naših partnera tj. potpisnika Sporazuma o saradnji.