Indeks članaka

„ŽENSKI AKTIVIZAM-MOGUĆNOSTI i IZAZOVI“

podržan od Filia die frauenstiftung

Projekat „Ženski aktivizam – mogućnosti i izazovi“ je projekat koji se realizuje jednim djelom u 2010.godini, a većim djelom tokom 2011.godine.

Dugoročni cilj projkta je snažan ženski lobi u BiH koji utiče na poboljšanje položaja ženske populacije u BiH, i u porodici i u društvu.

Kratkoročni cilj ovog projekta je jačanje ženskog aktivizma u Istočnoj Hercegovini, odnosno u njenih šest opština (Trebinje, Ljubinje, Gacko, Neversinje, Bileći i Berkovići).

Aktivnosti koje su realizovane u okviru ovog projektom su bile priprema i izrada brošure koja sadrži osnovne informacije o ženskom aktivizmu koje treba da zna svaka djevojka u cilju vlastitog osvješćenja i izgradnje samosvijesti o potrebama širenja i učestvovanja u ženskom aktivizmu, koju smo ištampali i u svakoj opštini podjelili po 100 komada mladim djevojkama. Početkom 2011.godine će biti održana jednodnevna konferencija na temu “Ženski aktivizam –mogućnosti i izazovi” koja će okupiti 60 djevojaka iz ukupno šest opština, a sve u cilju njihovog uključenja i djelovanja u Istočnoj Hercegovini, kao i međusobnoh povezivanja i umrežavanja.

Partneri koji su nam pomogli i koji će nam takođe biti od pomoći u realizaciji ovog projekta u toku 2011.godine su fakulteti,srednje škole, omladinske organizacije kao i ženski politički aktivi koji djeluju u ovim opštinama