Indeks članaka

“IZBORI 2010 –REALNA POZICIJA ŽENA U BiH“

podržano od Kvinna till Kvinna

U toku 2010.godine naša organizacija je sprovela aktivnosti u pravcu pružanja podrške svim ženama političarkama u izbornoj jedinici 6 i na aktivnostima u pravcu doprinosa stvaranju jedinstvenog ženskog lobija na nivou Izborne jedinice 6. Naši projektni ciljevili bili su:

  1. Ohrabrivanje i osnaživanje žena političarki sa područja Izborne jedinice 6.
  2. Doprinos stvaranju jedinstvenog ženskog lobija na nivou Izborne jedinice 6.

Prvobitno smo organizovali anketiranje žena, njih 600, od čega 100 žena političarki i 500 žena glasačica Izborne jedinice 6 na osnovu kojih smo stekli s jedne strane očekivanja žena političarki od žena glasačica, a sa druge strane očekivanja žena glasačica od žena političarki. Nakon toga održali smo sedam okruglih stolova u svakoj opštini Istočne Hercegovine po jedan osim u Trebinju, gdje smo održali dva okrugla stola i to na početku i na kraju kampanje. U toku te kampanje uradili smo 230 postera koje smo polijepili po svim opštinama Istočne Hercegovine. Tokom kampanje održane su i radije emisije i to prije i nakon opšte analize podataka, kao i nakon održanih izbora.

Tokom projekta održano je 6 radionica za žene političarke iz svih 13 političkih partija Izborne jedinice 6 na teme „Javni nastup i odnosa sa medijima““ na kojima smo pripremali političarke za javni nastup i bitnost odnosa sa medijima. Prilikom održavanja ovih radionica primjećeno je neiskustvo kod žena političarki gdje su nam mnoge od njih priznale da po prvi put učestvuju na nekoj radionici na ovu temu.Ono što najviše plaši je njihova nesvjesnost o njihovom neznanju i partijsko „slijepilo“ gdje one same zagovaraju da se glasa za njihove opštinske lidere unutar partije, a ne za njih same. Prilikom razgovora sa njima došli smo do podataka da nijedna od njih u momentu održavanja ovih edukacija nije imala svoje programe i planove lobiranja žena glasačica. Na naš prijedlog, one koje se nalaze na listama su pripremile svoje programe i promo materijale koje smo podjelili na uličnoj manifestaciji koja je predhodila edukaciji na temu „Lobiranje, zagovaranje i izgradnja vlastitih kampanja “ koju smo održali u Tebinju, a na kojoj je prisustvovalo 28 žena koje su se nalazile na Izbornoj listi od ukupno 102koliko ih ima na listama.

Nakon održanih radionica/edukacija bili smo iznenađeni brojem žena koje su se našle na listama ali bez ikakavog političkog iskustva, a često i bez bilo kakve prepoznatljivosti. Praktično došli smo do stava da je to rađeno sa namjerom da dobiju što manji broj glsova –dijelom zbog svog političkog neiskustava, a dijelom zbog toga što ih niko i nezna po bilo kakvom osnovu, dok svi muškarci koji se nalaze na listama su uglavnom višegodišnji političari koji se ističu ili kroz neku profesiju ili svojim autoritetom.

Analizom izbornih rezultata predhodnih godina i 2010.godine došli smo do podataka da se sada više poštuje minimalna kvota zastupljenosti drugog pola na ovim izborima nego što je to bilo predhodnih godina (dakle evidentan je porast žena na listama), kao i da se ta pravilo poštuje samo prije izbora dok se nakon izbora njihov broj smanjuje. Dokaz su ovi opšti izbori kao i činjenica da iz ove izborne jedinice nijedna žena nije izabrana.Možemo reći položaj žena političarki iz Izborne jedinice 6 je jako težak i političarke nailaze na odbacivanje i od strane svojih kolega političara kao i od žena glasačica.