Indeks članaka

“DANAS DJECA SUTRA RODITELJI”

podržano od TALDI

 • Adaptiranje prostora i nabavka neophodne opreme;
 • Kreiranje neophodne dokumentacije za rad centra (procjena statusa djece i porodica, socijalna anamneza, sporazume sa roditeljima, djecom i volonterima);
 • Kriterij za izbor korisnika Dječijeg centra;
 • Politika zaštite djece;
 • Pravilinik o ponašanju osoblja i volontera;
 • Pravilnik o ponašanju korisnika centra;
 • Sastanak sa volonterima, (predočili im aktivnosti i rad centra, sastavljanje plana rada volontera);
 • Sastanak sa roditeljima i potpisivanje sporazuma saradnje sa istim;
 • Sastanak sa djecom i potpisivanje sporazuma sa njima;
 • Izrada baze podataka o korisnicima centra;
 • Uređivanje i oplemenjivanje prostora centra;
 • Potpisivanje sporazuma sa volonterima;
 • Zajedničko kreiranje i realizacija aktivnosti u skladu sa interesovanjima i potrebama korisnika;
 • Supervizija volontera;
 • Pomoć u izradi domaćih zadataka;
 • Indivudalni savjetodavni rad;
 • Grupni svajetodavni rad;
 • Priprema predstave za praznike;
 • Učešće korisnika u edukativnim i zabavnim aktivnostima;
 • Pružanje psihološke pomoći;
 • Vaspitni rad;
 • Zdaravstveno prosvjećivanje od strane medicinskog radnika;
 • Obučavanje djece za rad na računaru;
 • Relizovane različite društvene igre;
 • Kontinuirano praćenje napretka korisnika od strane stručnog osoblja;
 • Posjeta domu penzionera i izleti sa istim;
 • Izleti djece sa osobljem centra (obilazak manastira „Gračanica“);
 • Održavanje higijene prostora centra;
 • Edukacija osoblja centra: