Indeks članaka

“II MEĐUNARODNA KONFERENCIJA-TEORIJA I PRAKSA ZAKONODAVSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI”

podržano od Ministarstva civilnih poslova BiH, Filije, Kvinna till Kvinna

Dvodnevna konferencija je održana 08. i 09. decembra u hotelu „Viv“ u Trebinju i tematski je bila podjeljena na porodično nasilje i trafiking. Osim uvodničara iz naše organizacije, uvodne riječi na ove teme kao i prezentacije njihovih istraživanja imali su predstavnici NVO „Lara“ iz Bijeljine na temu trafikinga i predstavnici kancelarije OSC iz Mostara na temu porodičnog nasilja.Tokom iznošenja različitih iskusatav i problema kao i osvrta na proslijeđena istraživanje studije slučaja Velike Britanije donešeni su ovi zaključci:

  1. Da je hitno potrebno uraditi dopunu Porodičnog zakona RS, člana 106 –dodati stav da se u slučaju seksualnog nasilja ne može vratiti roditeljstv.
  2. Potrebno je formiranje fondova za domaće žrtve trgovine i žrtve porodičnog nasilja (u prilog Vam dostavljamo prijedlog garantnih fondova i fondova rizičnog kapitala kao i posticaj privatnicima koji uposle ovu kategoriju).Predloženi garantni fondovi i fondovi rizičnog kapitala su vrlo realne forme koje bi omogućile samozaposlenje žena žrtava porodičnog nasilja ukoliko naiđemo na sluh vladinih tijela.
  3. Izražena je potreba za značajno proširenje smještajnih kapaciteta za smještaj domaćih žrtava nasilja (porodičnog i trafikinga) na nivou cijele BiH.
  4. Potrebno je uraditi istraživanje od MUP-prijave, preko tužilaštva, sudova uključujući visinu izrečenih kazni i jera kao i koliko njih je i sprovedeno na nivou entiteta kao i BiH.To je jedini načuin da se stvarno stekne uvids u situaciju na terenu kao i efikasnost kompletnog pravosuđa po ovim pitanjima.
  5. Potrebna je incijativa sa Savezom opština i gradova RS u cilju iznalaženja zajedničkog puta formiranja fondova za žrtve porodičnog nasilja pri opštinama.

 Rezultati ovog projekta su:

  • upoznavanje predstavnika relevantnih institucija i ženskih NVO u BiH sa kompletnim istraživanjem koji je urađeno od strane Londonske advokatske kancelarije “Dewey & LeBoeuf ” kao “pro-bono” podršku
  • preuzimanje primjera dobre prakse koji se mogu primjeniti u našem zakonodavstvu
  • uočavanje “naučenih lekcija” koje možemo izbjeći
  • izrada smjernica za efikasnije zakonodavstvo koje tretira ženska i dječija ljudska prava u BiH
  • zajednička akcija u pravcu doprinosa smanjenja siromaštvau BiH tj. usvajanja programa podrške stimulacije privatnog sektora da uposli žrtve porodičnog nasilja i na taj način doprinesu smanjenju siromaštva prema relevantnim institucijama u BiH