Indeks članaka

“ZAŠTITIMO NAŠE REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE”

podržano od Global Fund for Women

Na osnovu naših ranijih iskustava i kroz sakupljanje informacija o potrebama žena sa terena, naša organizacija je odlučila da napravi projekat koji ima za cilj da podigne nivo zdravstvene prosvijećenosti seoskih žena kao i da ukaže na bitnost obraćanja pune pažnje na vlastito zdravlje i da ih upozna sa njihovim pravima iz sfere socijalne zaštite.

Odlučili smo se za interaktivne, edukativne radionice koje smo održavali u 5 MZ odnosno seoskih područja. Razlog za takvom vrstom potrebe je u tome što žene, pogotovo one koje žive u seoskim područima nemaju vremena niti mogućnosti da se same informišu o bitnosti ove problematike. Njihov nivo znanja o ovoj tematici je vrlo nizak te često i ona prava koja imaju neostvaruju, napr. iz oblasti socijalne zaštite. Predavače za ove edukativne radionice smo birali na osnovu njihovog senzibiliteta prema problematici zapostavljenosti žena pa i od same sebe ali i prema njihovoj stručnosti za ove tematske cjeline:

  1. "Reproduktivno zdravlje žene i najčešća oboljenja reproduktivnih organa"
  2. "Rak dojke"
  3. "Rak grlića materice i jajnika"
  4. "AIDS"
  5. "Prava žena iz sfere socijalne zaštite i kako ih ostvariti u lokalnoj zajednici" 

Izabrali smo 5 seoskih mjesnih zajednica trebinjske opštine sa najvećim brojem stanovništva. Od svake MZ: Petrovo polje (zaseoci Rasovac, Volujac, Lapja, Bugovina, Gornje Čičevo, Donje Čičevo, Bihovi), Donji Ljubomir (zaseoci Jasen, Mosko, Borkovića Bare, Ždrijelovići, Podvori, Ukšići, Domaševo, Čvarići, Brova), Lastva (zaseoci Gornje Grančarevo, Donje Grančarevo, Ušće, Orovac, Aranđelovo, Župa), Podbrđe (zaseoci Žakovo, Gornja Kočela, Donja Kočela, Slano, Dobromani, Mesari) i Zubci (zaseoci Grab, Podgrab, Tuli, Konjsko, Ubla) dobile smo, kao podršku ovom projektu, besplatno korištenje prostora MZ za održavanje radionica. U svkoj MZ smo uključili po dvije žene mještanke kao volonterke da obiđu domaćinstva svojih MZ i da obavjeste žene lično o održavanju i važnosti istih, bez obzira što su uporedo rađeno oglašavanje putem lokalnih radio-stanica kao i distribucija plakata.

U svakoj MZ održano je po jedna radionica iz gore navedenih tema, što ukupno iznosi po 5 radionice za jednu MZ. Radionice su bile interaktivnog karaktera a ono što je posebno interesantno je da su privukle i muškarce koji su takođe prisustvovali ovim radionicama. Mi smo poeržali njihovo prisustvo iz razloga što se nadamo da će ubuduće više razujeti potrebe svojih žena i sami doprinjeti njenoj adekvatnijoj brizi o sopstvenom zdravlju. Ukupan broj učesnika ovih radionica je 95 i približno je zadržavan kontinuitet po MZ zainteresovanih. Svakako ovaj broj je rezultat jer se radi o inače inertnim krajevima, pritisnutih siromaštvom. Radionice su se održavale u toku vikenda, u vremenskim terminima koje su predlagale same učesnice jer smo željeli omogućiti što većem broju žena mogućnost učešća. Na tim radionicama smo odgovarali i na druga pitanja učesnika kao bi im omogućili što veći protok informacija. Za svaku radionicu su vođeni zapisnici kako bi mogli imati uvida u uspješnost naših radionica kao i kreiranje novih projekata na osnovu njihovih izloženih problema.

Osim ovih radionica održali smo i radio emisiju shodno prijedlogu projekta u kojoj je bilo riječ upravo o predhodnom nivou znanja žena iz tih mjesnih zajednica, o uočenim problemima kao i o postignutim rezultatima sa porukom svim ženama da na vrijeme obrate pažnju na svoje zdravlje.