Indeks članaka

“KREATIVNI CENTAR ZA DJECU”

Kreativni centar će imati pet sekcija: glumačku, novinarsku, muzičku, fotografsku i umjetničku. Takođe će se organizovati različite izložbe, modne revije, kvizovi znanja, koncerti i predstave u Istočnoj Hercegovini. Sve aktivnosti su besplatne za djecu i omladinu. Osim ovih sekcija, takođe ćemo dijeliti promotivne materijale i dječije novine, projekat će imati i interaktivne radionice koje podrazumijevaju edukaciju o problemima mladih, TV i medijske programe, promovisanje i razvoj volonterskog rada u lokalnoj zajednici. Projekat predviđa djelimičnu adaptaciju potkrovlja Kreativnog centra, a to će obezbijediti više prostora za rad sa djecom. Takođe bismo mogli proširiti rad na dnevni centar za najugroženiju djecu – djeca žrtve porodičnog nasilja i djeca koja žive u siromaštvu. U okviru ovog dnevnog centra, djeca bi imala maksimalnu podršku psihologa koji bi im pomogao da prevaziđu svoje traume i da adekvatno kanališu osjećanja bijesa, straha, ljubavi i mržnje i da odrastu u zdrave ličnosti. Svako od njih bi bio uključen u jednu ili više sekcija, što bi im pomoglo da ispolje svoju kreativnost i tako gledaju pozitivno na svoj život. U okviru ovog dnevnog centra obezbijedili bismo osvježenje – sokovi, slatkiši i sendviči. Rad u grupama i organizovanje različitih radionica na teme kao što su borba protiv trgovine ljudima, svih oblika nasilja itd. nisu dovoljni da se sva ova djeca sklone sa ulice i da se omogući da sva djeca odrastu u zdrave ličnosti. Stoga bi bilo veoma značajno da se formira dnevni centar u cilju kvalitetnijeg rada sa ovom djecom uz pružanje stručne pomoći. Vikend aktivnosti svake nedjelje bi doprinijele ubrzanoj socijalizaciji ove veoma ranjive grupe, tj. djece žrtava porodičnog nasilja koja žive u siromaštvu i ne bi uključivale ostalu djecu za koje je otvoren i Kreativni centar. Dnevni centar bi bio otvoren isključivo za ovu kategoriju, dok bi ostala djeca mogla koristiti prostorije i razne sekcije Centra samo radnim danima. Većina ove djece živi u ruralnim područjima naše opštine i zato bismo im obezbijedili prevoz u oba pravca – dolazak i odlazak.

Osnovni cilj projekta je omogućavanje pozitivnog odrastanja za djecu uzrasta 6 do 18 godina. Osim djece žrtava porodičnog nasilja i onih koja takođe dolaze iz ruralnih područja, projekat bi uključio i drugu djecu i radio bi na izgradnji njihove senzibilnosti za socijalno ranjive kategorije (žrtve porodičnog nasilja, trgovine ljudima, siromašni, manjinske grupacije itd.) kao i razvoj njihove kreativnosti i kritičke odgovornosti na demokratskim principima u regiji Istočne Hercegovine. Želimo da ovo proširimo u lokalnoj zajednici kao primjer dobre prakse.

Kreativni centar za djecu okuplja, prvenstveno, djecu žrtve porodičnog nasilja, ali je otvoren i za svu ostalu djecu uzrasta od 6 do 15 godina sa ciljem njihove socijalizacije.Usluge i prostorije Kreativnog centra koristi 170-oro djece. Oko 90 njih živi u ruralnim područjima naše opštine. Kreativni centar omogućava djeci žrtvama porodičnog nasilja da usmjere svoja interesovanja ka kreativnim aktivnostima jačajući u isto vrijeme njihove ličnosti. Na ovaj način sa njih se skida etiketa „problematične“ djece i mi im možemo pokazati da su oni vrijedni poštovanja i da život ima i drugu lijepu stranu, a ne samo mračnu stranu koja je dio njihovog svakodnevnog života. Ovaj metod rada se pokazao kao veoma uspješan, jer zadovoljavamo njihove potrebe za druženjem i bježanjem od surove stvarnosti.

  • Dovesti u funkcionalno stanje objekat namijenjen za rad Kreativnog centra za djecu i Dnevnog centra za djjecu žrtve porodičnog nasilja i siromašnu djecu iz ruralnih područja naše opštine
  • Jačanje i razvoj ličnih kapaciteta djece žrtava porodičnog nasilja kroz razvoj njihove krativnosti, a sve u cilju prevazilaženja ličnih traumi i socijalizacije sa drugom djecom u okviru Kreativnog centra za djecu
  • Formiranje odgovornih, demokratskih i otvorenih generacija koje razmišljaju kritički preuzimajući punu odgovornost za svoje akcije i živote.
  • Sklanjanje djece sa ulice i omogućavanje pristupa informacijama u cilju borbe protiv bolesti ovisnosti, trafikinga i drugih pojava.