Indeks članaka

"PORODICA BEZ NASILJA"

U okviru Akcionog plana za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj od 16.08.2008. godine i u Trebinju je počela kampanja „Porodica bez nasilja“. Kampanja i Akcioni plan provode se u skladu sa aktivnostima zemalja članica Savjeta Evrope u borbi protiv nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici. Takođe, podsjećamo da je Vlada Republike Srpske u junu ove godine proglasila 2008. i 2009. godinu godinama borbe protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj."Ciljevi ove kampanje su višestruki i usmjereni su na djelovanje, kako društva, tako i pojedin(ca)ke u sprečavanju nasilja u porodici, povećanje svijesti o nasilju u porodici kao društvenom problemu, unaprijeđenje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici, kao i stvaranje klime nulte tolerancije na nasilje u Republici Srpskoj. U okviru kampanje „Porodica bez nasilja“ kreirani su materijali za različite ciljne grupe: posteri, bilbordi, informativni leci, naljepnice, majice, olovke, informativne brošure, video spot i audio džingl, te publikacija Savjeta Evrope „Preporuka (2002)5 Zaštita žena od nasilja“. Materijali su distribuirani u cijeloj Republici Srpskoj, opštinama, ustanovama, institucijama, školama i nevladinim organizacijama, koje će dalje dijeliti materijale građankama i građanima Republike Srpske.
Članice naše NVO danas su na Trgu slobode održale uličnu kampanju na kojoj su dijeljeni različiti promotivni materijali (leci, olovke, majice....) sa porukom kampanje „Porodica bez nasilja“. Krajnji cilj svih aktivnosti koje smo danas provodili u Trebinju , ali i u drugim opštinama RS jeste zaštita žrtava porodičnog nasilja, očuvanje zdrave porodice kao osnove društva, ali i prevencija nasilja. Prema podacima kojima raspolaže naša organizacija u proteklih par godina broj prijavljenih žrtava porodičnog nasilja je u porastu, ali taj podatak neoslikava istovremeno i porast nasilja, već samo broj prijavljenih slučajeva koji su ohrabljeni da zatraže pomoć i prijave nasilje u porodici. Uglavnom na našim prostorima u 95% slučajeva žrtve nasilja su žene, potom djeca, a u dosta slučajeva žrtve su i ostarjeli roditelji.