Indeks članaka

“SIROMAŠTVO”

Ove godine u više navrata obezbjedili smo paketiće hrane, igračaka, gardarobe i drugih prigodnih poklona za socijalno ugrožene sugrađane, prvenstveno djecu i žene  žrtve porodičnog nasilja. Učestvovali smo u prikupljanju pomoći za dvoje životnougrožene djece, od čega je jedno naš štićenik. Prikupljena su sredstva  u iznosu od 1700 KM.

Za šestoro najsiromašnije djece osmog razreda osnovne škole „Jovo Jovanović Zmaj "obezbjedili smo sredstava za ekskurziju.

Pružili smo i simboličnu novčanu podršku NVO "Sunce nam je zajedničko" u njihovoj akciji prikupljanja humanitarnih sredstava za djecu sa posebnim potrebama.

U toku prošle godine naša organizacija je imala i posjete od predstavnica/ka Kvinna till Kvinne, Kanadske ambasade, Američke ambasade, UMCORA, ambasade Velike Britanije, USAIDA ...