Indeks članaka

"TURISTIČKA PREKOGRANIČNA SARADNJA"

U cilju ekonomskog osnaživanja žena implementiran je projekat "Turistička prekogranična saradnja"

Kao ženska organizacija koja se bori za ekonomsko osnaživanje žena, svojim aktivnim angažovanjem na razvoja turizma u BiH, želimo da doprinesemo revitalizaciji žena kroz turizam. Dana 13.10.2005.godine u Trebinju održana je konferencija o turističkoj prekograničnoj saradnji izmeću Dubrovačko-neretvanske Županije, opština Boko-Kotorskog zaliva i Istočne Hercegovine, pod pokroviteljstvom CEI i EU u BiH.

Konferenciju je otvorio Šef Delegacije Evropske Komisije u BiH g-din Michael Humphrys, a u svojstvu specijalnih gostiju bili su predstavnici ambasada Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore,  Konzulata Republike Hrvatske, OHR-a, Agencije za ekonomski razvoj REDAH i Obrtničke komore RS. Aktivni učesnici ove konferencije bili su predstavnici/ce Dubrovačko-neretvanske Županije, opština i turističkih organizacija/saveza Tivat, Herceg Novi, Kotor (SCG), Trebinja, Bileće, Ljubinja, Berkovića i predstavnici NVO-a iz Nevesinja. Napominjem da je ovo prvi zvanični sasatanak koji se održao u Istočnoj Hercegovini izmedju ove tri regije nakon poslednjeg rata, što daje dodatnu vrijednost ovoj konferenciji zbog izgradnje međuljudskih odnosa u ovom regionu. Cilj ove konferencije je bio razvoj prekogranične saradnje na svim nivoima, a u tom kontekstu i poboljšanje položaja žena na ovom regionu u čemu se naša organizacija posebno angažuje. Za ovu konferenciju pripremljen je multimedijalni CD opštine Trebinje "Trebinje mediteranski grad" na srpskom i engleskom jeziku što je ocjenjeno kao najkvalitetniji, do sada urađeni, promotivni materijal za ovu opštinu.  Osim CD pripremili smo i promotivne mini kataloge svih 6 opština Istočne Hercegovine koje smo djelili učesnicima ovog skupa.

Zaključci sa ove konferecije proslijeđeni su svim relevantnim međunarodnim i domaćim akterima u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori.

Ovo nisu jedine aktivnosti koje smo do sada ostvarili na planu prekogranične saradnje između opština Trebinja i Dubrovnika. Naime naša organizacija, je dvije godine uzastopno organizovala proslavu Dana Evrope u Trebinju, koju je podržala EU u BiH, i na kojoj su, osim šefa Delegacije Evropske Komisije, koji je otvario ove manifestacije, prisutni su bili predstavnici ambasada  Srbije i Crne Gore, Republike Hrvatske, Kanade, Njemačke, Rusije, Velike Britanije, kao i druge brojne visoke zvanice iz međunarodnih i domaćh organizacija i institucija (Parlamenta Republike Srbije, JICA, Kvinn till Kvinna, Star Netvork of  World Learning, OHR, OSC, EUPM, EUFOR, idr.) Tom prilikom organizovano je međunarodno pionirsko sportskotakmičenje iz džuda, na kome je učestvovao i klub iz Dubrovnika.

Smatramo da smo dosadašnjim aktivnostima prezentovali ovu regiju i doprinjeli njenojpromociji i uspostavljanju osnova za dalje pregovore o turističkoj i drugim vidovima porekogranične saradnje između Istočne Hercegovine, Bokokotorskog zaliva i Dubrovačko - Neretvanske Županije.

U cilju doprinosa ekonomsko osnaživanja žena, tokom 2005. učestvovali smo na dva seminara u organizaciji NVO Solidarnost za Jug:

  • 24.02.2005. u Trebinju na temu "Uvođenje međunarodnih standarda poslovanja kao preduslov privrednog razvoja Hercegovine
  • 14.10.2005. u Trebinju "Razvoj strukture kvaliteta i primjena međunarodnih standarda u malim i srednjim preduzećima"