Indeks članaka

“SOS LINIJA ZA ŽRTVE PORODIČNOG NASILJA”

U okviru ove godine inicirali smo i realizovali,uz podršku Gender centra RS, dobijanje kratkog četverocifrenog broja 1264 zasve SOS linije u RS. Jedinstvena SOS linija nastala je kao rezultat našegdvogodišnjeg rada započetog prvim obraćanjem Telekomu RS 18.08.2004. godine,tako da sada sve organizacije koje imaju ovu aktivnost „Lara" Bijeljina,„Udružene žene" Banja Luka i „Budućnost" Modriča, imaju jedinstven broj.

U cilju dobijanjajedinstvenog humanitarnog broja naša organizacija je bila u stalnoj prepisci ipregovorima sa Regulatornom agencijom i Telekomom RS. SOS linija je počela sa radom15.03.2005.godine zahvaljujući podršci ambasade Velike Britanije i pomoć sedobijala pozivom na broj 059 260 026 (napominjemo da nam je  ovaj priključak  besplatno omogućen). Nakon višemjesečnihpregovora, zatražili smo i podršku Gender centra RSdopisom  broj I - 47/05 od 06.04.2005. godine, a što jedoprinjelo finalizaciji i realizaciji dobijanja kratkog četverocifrenog broja1264 za sve SOS linije namjenjene žrtvama porodičnog nasilja u RS. Između NVO„Lara" Bijeljina, „Udružene žene" Banja Luka i „Budućnost" Modriča pružaoca uslugai Gender centra RS, koji koordinira radom i daljim razvojem SOS linije,potpisan je 10.06.2005. godineMemorandum o saradnji i razumijevanju u kome su definisani prava i obavezepotpisnica ovog Memoranduma.

U toku2005. godine ova linija je imala svega 16 poziva što govori da je potrebnovrijeme trud i dodatna upornost naše organizacije da se ovaj, za ove krajeve,potpuno novi način pružanja pomoći, razumije i prihvati.

Na prijedlog Gender centra RS napravljeni suobrazaci koji omogućavaju vođenje jedinstvene statistike na nivou cijele RS.Zahvljujući dobroj komunikaciji sagotovo svim institucijama i organizacijama u regiji Istočne Hercegovine, plakatiza SOS liniju su distribuirani i izloženi u svim zdravstvenim ustanovama,policijskim stanicama, školama, vrtićima, centrima za socijalni rad i većimkolektivima u kojima uglavnom rade žene .

SOS linija nema kontinuiranu finansijskupodršku. Do sada finansijska podrška je dobijena samo od Ministarstva uprave ilokalne samouprave RS u iznosu  od 3000KM.