Indeks članaka

“KREATIVNI CENTAR ZA DJECU”

Kreativni centar za djecu, djeulje u okviru Ženskog centra. U 2005. godini ostvareni su vidni rezultati iako se radilo u lošim uslovima i najviše na volonterskoj osnovi. Kreativni centar je osnovan uz podršku ambasade Kanade koja je omogućila nabavku opreme i namještaja, i u okviru njega djeluje pet sekcija: glumačka, novinarska, fotografska, likovna i muzička. Kreativni centar je osnovan za djecu žrtve porodičnog nasilja, ali je otvoren za svu djecu od 6 do 15 godina u cilju njihove socijalizacije.

U 2005.godini izdata su dva dvobroja Dječijih amaterskih novina koje sama djeca pripremaju, uređuju i štampaju. Ove novine štampane se u 300 primjeraka (tiraž je mali zbog nepostojanja finansijske podrške) koje se distribuirane,  po 100 komada, za tri osnovne školu u Trebinju. Glumačka sekcija uz finansijsku pomoć UMCORA  pripremila dječiju kostimiziranu predstavu "Da li će damojed zavoljeti sladoled?" sa kojom smo obišli sve opštine u Istočnoj Hercegovini i sa kojom su u toku ove godine nastupili ukupno 9 puta. Predstava je održana i Omladinskom domu u Petrovom Polju.Sa likovnim i drugim kreativnim radovima likovne sekcije, djeca ovoga Centra su se predstavila u više navrata na uličnim manifestacijama u našem gradu.

Kreativnicentar okuplja oko 100 djece od čega su njih tridesetak žrtve porodičnog nasilja. Njegov rad je jako važan, jer pomaže djeci žrtvama porodičnog nasilja  da pravilno kanališu svoja osjećanja ljubavi i mržnje i da se kroz kreativne aktivnosti pronađu i razvijaju, i na taj način grade svoje samopoštovanje, direktno jačaju svoju ličnost i prevazilaze vlastite traume. Takođe, na ovaj način skida im se etiketa "loše djece" od koje se samo očekuje da nastave sa krugom nasilja, i da se okrenu ka svijetu kriminala.