Indeks članaka

"SAMO SVOJA"

podržano od Kvinna till Kvinna

U kome su sprovedene tri uporedne aktivnosti:

 • edukacija o reproduktivnom zdravlju

 • tim psiho-socijalne podrške i

 • javne tribine kao i dvije radio emisije.

Edukacija o reporduktivnom zdravlju

Svakog ponedeljka , tokom projektne godine , u periodu izmedju 13h i 17h doktorka Vujović Branka bila je prisutana u kancelarijama Zenskog centra u cilju pružanja savjeta iz oblasti zdravstva .

Iako je bilo planirano da pruži savjete iz oblasti reproduktivnog zdravlja , žene su dolazile sa različitim potrebama i različitim zdravstvenim problemima , tako da je ljekar davao savjete o simptomima i lijekovima za dijareju, alergije, ujede insekata, zaštitu od sunčanice, kao i u vezi gripa i različitih oblika virusnih bolesti koje su bile prisutne kroz ovaj period itd.Međutim akcenat je bio na najčešćim ženskim bolestima kao što su: rak grlića maternice, rak dojke, srčana oboljenja, dijabetes , gojaznost i holesterol . Važno je napomenuti veliki broj žena koje su tražile savet o dojenju i kontracepciji. Primećeno je da postoji veliko interesovanje za kontracepcionu pilulu koja se zove "pilula za dan posle" , što ukazuje da samo mali broj žena koristi preventivne metode kontracepcije. Takođe je primećeno da veliki procenat žena su pušači, čak više nego muškaraci.

Ukupan broj žena koje su tražile savjet od ljekara u kancelariji je 372, a preko telefona 57. Te žene koje su tražile savjet su obično oko 35 godina i starije, imali smo više posjeta žena u drugoj polovini projektne godine

Tim za psiho - socijalnu podršku

Tim za psiho-socijalnu podršku, koji se sastoji od diplomirane socijalne radnice Danice Rašović i diplomirane kliničke psihologinje Ljiljana Špuran - Knežević, bio je prisutan u kancelariji Zenskog centra svakog utorka i petka od 3 do 6 časova u cilju pružanja pomoći, podrške i davanja informacije onim ženama koje bi to tražile..

Ukupan broj žena koja je su se obratile za različite oblike podrške je 292 , mnoge od njih dolazile su vise puta. 47 žena došle su u našu kancelariju zbog nasilja u porodici od strane svojih muževa, ali mnogo veći broj žena je tražilo pomoć preko telefonske linije, ne želeci da se identifikuju.Prema našim korisnicima (naše korisnice su nam rekle) ,većina njih nisu tražile podršku u drugim institucijama .

Žene nisu dolazile samo tokom planiranog vremena za rad ovog tima, već su dolazile u bilo koje doba dana. Vrlo često, na zahtev žrtve, kordinator je morao da razgovara sa njima kao prvi kontakt. Ovi prvi kontakti bili su često u lokalnom caffe baru (na zahtev žene , jer je prvi kontakt najvažniji kao i to da se osećaju bezbjedno kada su se konačno dovoljno ohrabrile da razgovaraju sa nama .

Bilo je situacija kada bi psiho - socijalni tim napustio mjesto svog redovnog rada (Centar za socijalni rad) kako bi došao do kancelarija Ženskog centra i obavio razgovor sa žrtvom. Tim je takođe otišao direktno na terenu 9 puta u porodicame i koristio je i Centar za socijalni rad da bi pokušao da doprinese rešavanju konflikata.

Takođe se desavalo da maloljetna deca dođu da prijave nasilje nad njima od strane drugog lica, a jednom je muž koji je bio nasilnik došao u nase kancelarije i pitao da li bismo mogli da mu pomognemo da dobije starateljstvo nad svojom decom. U jednom slučaju, kada žrtva dosla da zatraži pomoć u našu kancelariju, dosao je i njen suprug koji je nasilan i mi smo onda radili sa žrtvom i nasilnikom u isto vreme.

U proseku , svaka od žrtava ima troje dece, a u 30 % slučajeva deca su direktne žrtve, a u 70% nisu bile direktne žrtve, jer se sve dogodilo pred njihovim očima. Takođe imamo podatke o nekoliko slučajeva gde je majka bila nasilna prema svojoj deci .

Grupni razgovori sa zrtvama porodicnog nasilja:

Tim za psiho-socijalnu podršku radio je individualno sa žrtvama sa ciljem da ojačaju svoju ličnost ,takodje su organizovali , tokom projektne godine , grupe za diskusiju na sledeće teme :

 • Ko su zrtve porodicnog nasilja – slika o sebi

 • Zrtve porodicnog nasilja – moja osećanja

 • Bijes i kako ga prevazići

 • Stres i kako ga prevazići

 • Vještine komunikacije

 • Vještine slušanja

 • Bijes i kako ga prevazići – \opustajuće vještine

 • Nasilna i ne nasilna komunikacija

 • Kako razumeti bolje sebe i druge

Mini škola feminizma:
Tim za psiho-socijalnu podršku takodje je organizovao mini školu feminizma za mlade žene starosti od 15 do 25 ,članove lokalnih NVO organizacija. Kroz mini školu feminizma prošle su 23 mlade žene. U prosjeku od 15 do 18 mladih žena učestvovalo je na radionicama .

Javna predavanja

U okviru ovog projekta smo organizovali 10 javnih predavanja pod sloganom "Žene glasajte za žene "

Na svim javnim predavanjima delili su se odgovarajući pisani materijali kao što je Zakon o ravnopravnosti polova, Zakon o lokalnoj upravi, naša brošura "Nasilje u porodici u opštini Trebinje".

Tokom svih ovih predavanja je postalo jasno da žene političarke nisu odgovarajuće; drugim riječima ne postoji rodna svjest unutar žena političarki o znacaju nasilja nad ženama .

Takođe je postalo jasno da "obične" žene ne vide ženska ljudska prava kao političko pitanje. One nisu zainteresovane za politička pitanja, posebno u pogledu žene i oni ne vide značaj rodno osetljivih političara .

Najvažnije je reći je da smo izrasli u važan faktor u oblasti kreiranja socijalne politike u lokalnoj zajednici i šire. Postali smo sve više i više prepoznatljive! Mi smo dio grupe za izradu programa za zaštitu dece od nasilja na državnom nivou u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, učestvovali smo u radnoj grupi za izradu minimalnih standarda za žrtve trgovine u organizaciji drzavnog koordinatora BiH , mi smo prihvacene u članstvo CEI Mreže,mi smo pokrenuli incijativu za promjenu krovnog Zakona o putnim ispravama u korist roditelja koji su dobili staratljstvo nad djecom, učestvovali smo u obrazovanju grupe pravnih eksperata za izradu novog Zakona o zaštiti od nasilja, učestvovali smo u brojnim akcijama humanitarnog karaktera.