Indeks članaka

"ETNO NASLIJEĐE ISTOČNE HERCEGOVINE KAO DIO EVROPE"

podržano od strane EU u BH

Skup su organizovali Udruženje za pomoć djeci i ženama žrtvama porodicnog nasilja Ženski centar Trebinje u partnerstvu sa NVO Eko Herc Trebinje . Ovu manifestaciju koja se dešava prvi put u ovom regionu je svečano otvorio ambasador Evropske unije , gospodin Michael Humphreis , nakon koktela organizovanog u njegovu čast. . Nakon srdacnog pozdrava , ambasador je *odrzao govor* koji je imao vrlo jasnu poruku . Festival je održan od 7. do 9. maja 2004. godine Svaki dan je posvećen jednoj vrsti aktivnosti : kulture , sporta, i izložba nacionalne baštine / tradicionalnih rukotvorina . Svaki manifestacija bila veoma interesantna za sve medije .