Indeks članaka

"ZNANJEM PROTIV BOLESTI OVISNOSTI"

podržano od strane SHL

Projekat se realizovao kroz 10 intenzivnih radionica, koje su održane na sledeće teme "Kako prepoznati osobu koja upotrebljava psihoaktivna sredstva", "Značaj primarne prevencije", "Izrealizuj svoje kapacitete" i "Slika o sebi – jačanje samopouzdanja", sa predavačem kliničkim psihologom Ljiljanom Špuran – Knežević. „Kako pomoći porodici“, „Promovisanje zdravih stilova života“, a radionice sa doktorkom Brankom Vujović su „Nikotinizam“, 16.05.2004. god. na temu „Alkoholizam“, „Upotreba psihoaktivnih supstanci (marihuana i sl.) i „Liječenje osoba PAS“. Ove radionice je prošlo 30 učenika osmog razreda I Osnovne Škole u Trebinju. Od ovih učenika smo saznali da su bili upoznati sa ovom problematikom ali ne u dovoljnoj mjeri, tako da su im ove radionice veoma pomogle, jer su saznali veliki broj korisnih informacija koje će im biti, kao što su sami istakli, od vekog značaja. Zbog malog prostora u Ženskom centru sa djecom je rađeno u dvije grupe.